Tel: ( +84.4)38.512425 - Fax: ( +84.4) 38.512778
  • thoi diem tot mua lai du an xi mang
    Hàng loạt thương vụ mua bán, sáp nhập (M&A) đang tiếp thêm niềm tin cho những doanh nghiệp (DN) xi măng đang gặp khó khăn về cơ hội trỗi dậy sau khi tìm được nhà đầu tư chiến lược.