Tel: ( +84.4)38.512425 - Fax: ( +84.4) 38.512778

THÔNG BÁO KẾT QUẢ CHÀO GIÁ CẠNH TRANH

Cập nhật: 15:56 | 19/12/2018

Tổng Công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam (VICEM) trân trọng thông báo kết quả lựa chọn Nhà cung cấp Gói mua sắm: “Thiết kế bộ nhận diện thương hiệu VICEM”

Căn cứ Quyết định số 2354/QĐ-VICEM ngày 17/12/2018 về việc phê duyệt kết quả lựa chọn Nhà cung cấp Gói mua sắm: “Thiết kế bộ nhận diện thương hiệu VICEM”,

Tổng Công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam (VICEM) trân trọng thông báo kết quả lựa chọn Nhà cung cấp như sau:

  1. Tên gói mua sắm: “Thiết kế bộ nhận diện thương hiệu VICEM”.
  2. Nhà cung cấp được lựa chọn: Công ty Cổ phần Mibrand Việt Nam.

Trân trọng thông báo./.