Tel: ( +84.4)38.512425 - Fax: ( +84.4) 38.512778

Thông báo mời chào giá cạnh tranh

Cập nhật: 16:11 | 03/12/2018

Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam (VICEM) tổ chức lựa chọn Nhà cung cấp thực hiện Gói mua sắm: “Thiết kế bộ nhận diện thương hiệu Vicem”

Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam (VICEM) tổ chức lựa chọn Nhà cung cấp thực hiện Gói mua sắm: “Thiết kế bộ nhận diện thương hiệu Vicem” với các thông tin cụ thể sau:

- Bên mời chào giá: Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam

- Tên Gói mua sắm: “Thiết kế bộ nhận diện thương hiệu Vicem”

- Thời gian phát hành Thư mời chào giá: từ 10h ngày 03/12/2018 đến 10h ngày 07/12/2018 (Trong giờ hành chính).

- Thời gian nộp Thư chào giá: chậm nhất vào 10h30 ngày 07/12/2018.

- Địa điểm liên hệ nhận Thư mời chào giá: Phòng Quản lý Thị trường và Thương hiệu – địa chỉ: Tầng 5, số 228 Lê Duẩn, Đống Đa, Hà Nội. Số điện thoại: 024.38516268, email: phongthitruong@vicem.vn

Các đơn vị đăng ký đến nhận Thư mời chào giá đề nghị mang theo Giấy giới thiệu của đơn vị, chứng minh thư nhân dân và đề nghị ghi lại email, số điện thoại để liên hệ.

Kính mời các Nhà cung cấp quan tâm chào giá.

Trân trọng./.