Đơn vị thành viên
Các đơn vị sản xuất xi măng
 
TIỆN ÍCH
# Email # Hướng dẫn sử dụng
# Hỏi đáp # Ites
# Văn bản pháp quy Liên hệ
Tư liệu phim
 
Xem tiếp »
Tư liệu ảnh
  • #
  • #
  • #
  • #
 
Xem tiếp »
 

Công ty CP VICEM Thạch cao Xi măng

24 Đường Hà Nội, Tp. Huế.

Công ty CP Thạch cao xi măng tiền thân là Đoàn K3 thuộc Bộ Xây dựng - Ngày 01/05/1988 Bộ Xây dựng có Quyết định số 325/BXD-TCCB ngày 09/04/1988 sáp nhập Trạm cung ứng Thạch cao Đông Hà và Trạm tiếp nhận Thạch cao Đà Nẵng sáp nhập vào Đoàn K3 để thành lập Xí nghiệp cung ứng Thạch cao, trực thuộc Liên hiệp các xí nghiệp xi măng nay là Tổng công ty xi măng Việt Nam; Ngày 1/8/1992 Xí nghiệp cung ứng Thạch cao được đổi tên là Công ty cổ phần Thạch cao xi măng.


Tên giao dịch:       Công ty CP Thạch cao xi măng
Địa chỉ:                 Số 24, Đường Hà Nội, Thành phố Huế
Thành lập:             Ngày 15 tháng 05 năm 1978
Điện thoại:             054-825429, 054-822453
Fax:                      054-825422
Website:                 
Email:                    

Các lĩnh vực hoạt động chủ yếu:

1. Hợp tác, Liên doanh khai thác mỏ Thạch cao Đồng Hến - Lào. Hàm lượng Thạch cao:
SO3>=43%, đảm bảo cung cấp đầy đủ số lượng, chất lượng với chủng loại và kích cỡ hạt phù hợp với các nhà máy xi măng. Công ty còn nhập thạch cao của Vân Nam (Trung Quốc) có hàm lượng SO3 38%.

2. Tổng đại lý cho Công ty xi măng Hoàng Thạch, Bỉm Sơn, Bút Sơn, Hải Phòng tại các tỉnh: Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên, Huế
 

 
 

  • Gửi mail cho bạn bè
  •     
  • In trang này ra giấy
  •     
Công ty khác: