Đơn vị thành viên
Các đơn vị sản xuất xi măng
 
TIỆN ÍCH
# Email # Hướng dẫn sử dụng
# Hỏi đáp # Ites
# Văn bản pháp quy Liên hệ
Tư liệu phim
 
Xem tiếp »
Tư liệu ảnh
  • #
  • #
  • #
  • #
 
Xem tiếp »
 

Công ty Liên doanh Xi măng Chinfon - Hải phòng

Công ty được thành lập theo giấy phép đầu tư số 490/GP của Uỷ Ban Nhà nước Hợp tác & Đầu tư (nay là Bộ KH&ĐT) ngày 24/12/1992. Nhà máy sản xuất tại Tràng Kênh, Thuỷ Nguyên - TP.Hải Phòng, công suất 1,4 triệu tấn xi măng/năm.


Tổng vốn đầu tư: 288,3 triệu USD; Sau khi hoàn thành dây chuyền 1 tổng trị giá quyết toán là 263.705.066 USD.

Vốn pháp định của công ty: 90.000.000 USD
 - Phía nước ngoài: ChinFon Investment Co., Ltd (Đài Loan), góp 70%, bằng 63 triệu USD.
 - Phía Việt Nam gồm: Tổng công ty Xi măng Việt Nam, góp 14,44%, bằng 13 triệu USD và Xí nghiệp khai thác đá Minh Đức - Hải Phòng, góp 15,56%, bằng 14 triệu USD. 

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:
 Công ty Liên doanh xi măng ChinFon - Hải Phòng đi vào sản xuất chính thức từ tháng 2/1997 và lỗ năm 1997 là 3,1 triệu USD. Từ năm 1998 đến nay công ty luôn có lãi, sản phẩm sản xuất và tiêu thụ vượt công suất thiết kế. Đây là công ty liên doanh  sản xuất xi măng đầu tiên ở Việt Nam và là công ty sản xuất kinh doanh hiệu quả trong các liên doanh của Tổng công ty xi măng Việt Nam. 

Kế hoạch SX-KD năm 2006
   - Lượng XM sản xuất: 2.380.000 tấn 
   - Lợi nhuận sau thuế: 17 triệu USD

Công tác đầu tư:

- Tháng 3/2003, công ty đã thực hiện thành công việc đầu tư chiều sâu cải tạo nâng cao công suất dây chuyền từ 4000 lên 4500 tấn clinke/ngày và đến nay đã hoàn thành cải tạo nâng công suất lò bước 2 từ 4500 tấn/ngày lên 4800 tấn/ngày. 

- Đầu tư xây dựng trạm nghiền tại khu công nghiệp Hiệp Phước; tổng công suất 1 triệu tấn năm bao gồm cảng nhập có khả năng tiếp nhận tàu 20.000 DWT và cảng xuất có hệ thống xuất xi măng xuống sà lan 600 tấn. 
 
Theo giấy phép đầu tư, Công ty sẽ đầu tư dây chuyền 2 tại Tràng Kênh, Hải Phòng. Công suất lò nung 4000 tấn clinke/ngày. Tổng vốn đầu tư là 162 triệu USD.Tỷ lệ góp vốn như dây chuyền 1, nguồn vốn thực hiện chủ yếu từ vốn vay.Thời gian dự kiến thực hiện khoảng 40 - 45 tháng, bắt đầu từ 15/07/2004.

  • Gửi mail cho bạn bè
  •     
  • In trang này ra giấy
  •     
Công ty khác: