Tin tức sự kiện
Các đơn vị sản xuất xi măng
 
TIỆN ÍCH
# Email # Hướng dẫn sử dụng
# Hỏi đáp # Ites
# Văn bản pháp quy Liên hệ
Tư liệu phim
 
Xem tiếp »
Tư liệu ảnh
  • #
  • #
  • #
  • #
 
Xem tiếp »
 
Báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ VỀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH HÀNG NĂM VÀ 03 NĂM GẦN NHẤT

 

TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP XI MĂNG VIỆT NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 MST: 0100106320

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

         

Số :                   Năm báo cáo: Năm 2015

Hà Nội, ngày          tháng       năm 2016 

1.  Tình hình sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 03 năm trước:

a)Thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch 03 năm trước:

TT

Chỉ tiêu

ĐVT

TH năm 2012

TH năm 2013

TH năm 2014

Ước TH năm 2015

1

Sản phẩm chủ yếu sản xuất

 

 

 

 

 

a)

Clinker

1.000 tấn

15.311

16.392

16.494

17.151

b)

Xi măng:

1.000 tấn

15.631

16.738

17.922

19.822

2

Tổng doanh thu

Tỷ đồng

22.474

23.120

24.029

24.919

3

Lợi nhuận trước thuế

Tỷ đồng

924

617

1.507

2.792

4

Nộp ngân sách

Tỷ đồng

1.054

1.148

1.047

1.550

5

Kế hoạch đầu tư phát triển:

Tỷ đồng

1.411,266

941,357

1.134,009

954,935

a)

Nguồn ngân sách

"

 

 

 

 

b)

Vốn vay

"

848,651

598,580

896,777

422,081

c)

Vốn khác

"

562,615

342,777

237,232

532,854

6

Tổng lao động

Người

16.127

15.906

15.514

15.215

7

Tổng quỹ lương:

Tỷ đồng

1.682

1.807

1.880

2.104

a)

Quỹ lương quản lý

Tỷ đồng

24,05

24,10

26,60

28,15

b)

Quỹ lương lao động

Tỷ đồng

1.657,95

1.782,90

1.853,40

2.075,85

 b)  Tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm trong các lĩnh vực sản xuất kinh doanh trong 03 năm trước:

Ø Dự án thuộc lĩnh vực sản xuất xi măng (Dây chuyền 3 Xi măng Hoàng Thạch, Dây chuyền 2 Xi măng Bút Sơn, Dây chuyền mới Xi măng Bỉm Sơn, Xi măng Bình Phước, Xi măng Hà Tiên 2.2, Trạm nghiền Quận 9, Trạm nghiền Cam Ranh, Trạm nghiền Quảng Trị):

- Các dự án này đã hoàn thành đưa vào khai thác sử dụng, trong giai đoạn năm 2013 đến 2015 chủ yếu thực hiện công tác quyết toán vốn dự án hoàn thành. Đến thời điểm báo cáo đã phê duyệt/thỏa thuận quyết toán vốn dự án hoàn thành Dây chuyền 3 Xi măng Hoàng Thạch, Dây chuyền 2 Xi măng Bút Sơn, Dây chuyền mới Xi măng Bỉm Sơn, Xi măng Bình Phước, Trạm nghiền Quận 9.

- Dự án Xi măng Hà Tiên 2.2, Trạm nghiền Cam Ranh, Trạm nghiền Quảng Trị đang hoàn thiện hồ sơ, công tác thẩm tra quyết toán, phấn đấu phê duyệt/thỏa thuận quyết toán trong năm 2016.

Ø Dự án thuộc lĩnh vực xây dựng công trình dân dụng:

§  Dự án Trung tâm điều hành và giao dịch VICEM:

-  Đã hoàn thành thi công phần ngầm (cọc khoan nhồi và tường vây). Thi công xong phần thân và cất nóc ngày 09/8/2015. Tiến hành thi công lắp dựng hệ thống kính đá trang trí mặt ngoài công trình (lắp đặt bản mã, bu lông …)

§  Dự án Tòa nhà Công ty Cổ phần Cổ phần VTVT Xi măng:

-  Thi công xong phần thô và đang hoàn thiện bên trong tòa nhà

-  Thực hiện mở bán căn hộ theo kế hoạch đạt 44/100 căn.

Ø Dự án thuộc lĩnh vực sản Vật liệu xây dựng khác (Dự án Nhà máy KCBT-VL không nung Đông Hồi):

-   Đã hoàn thành rà phá bom mìn, vật nổ; San nền; Xây dựng hàng rào và mương thoát nước trên diện tích đã hoàn thành GPMB và thuê đất là 166.500 m2.

-   Do thị trường tiêu thụ VLXD không nung gặp nhiều khó khăn, nên Vicem đang tạm giãn tiến độ dự án để tính toán lại (điều chỉnh quy mô, công nghệ) đẻ phù hợp với tình hình thực tế.

-   Xem xét, góp ý để Công ty tư vấn đầu tư phát triển xi măng (CCID) hoàn chỉnh báo cáo công tác thăm dò mỏ cát silíc Quỳnh Lộc.

c)  Thuận lợi, khó khăn chủ yếu:

  * Thuận lợi:

-        Năm 2015, sự phục hồi của nền kinh tế Việt Nam được ghi nhận là một năm chuyển biến tích cực nhất trong suốt 5 năm (2010-2015) trở lại đây. Hầu hết các lĩnh vực chủ yếu của nền kinh tế, các chỉ tiêu vĩ mô đều khả quan:

+ Tổng sản phẩm trong nước (GDP) ước tính tăng 6,68%, cao hơn mục tiêu đề ra 6,2% và là mức tăng cao nhất so với các năm từ 2011-2014; trong đó khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 9,64%.

+ Vốn đầu tư phát triển toàn xã hội thực hiện năm 2015 theo giá hiện hành ước tính đạt 1.367,2 nghìn tỷ đồng, tăng 12% so với năm 2014 và bằng 32,6% GDP.

+ Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân năm 2015 tăng 0,63% so với bình quân năm 2014, là mức thấp nhất trong 14 năm trở lại đây và thấp hơn nhiều so với dự kiến (CPI khoảng 5%).

-  Thị trường bất động sản đã có nhiều khởi sắc tích cực.

* Khó khăn:

-        Thị trường xi măng Việt Nam “cung” vượt  cao so với “cầu”, sản lượng xuất khẩu Xi măng, Clinker của Việt Nam bị sụt giảm mạnh do phải cạnh tranh trực tiếp về giá từ các quốc gia có sản lượng lớn như Trung Quốc, Thái Lan, Indonesia, dẫn đến cạnh tranh nội địa càng khốc liệt hơn.

-  Lãi suất ngân hàng tuy giảm nhưng các doanh nghiệp vẫn khó tiếp cận được nguồn vốn vay để phục hồi sản xuất và kinh doanh.

-  Giá nhiên liệu đầu vào tăng vẫn có xu hướng tăng.

 

 

d)   Triển vọng và kế hoạch trong tương lai:

-  Dự báo GDP cả nước năm 2016 sẽ tăng khoảng trên 6,5%.

-  Dự báo nhu cầu xi măng năm 2016 khoảng 75 – 77 triệu, tăng khoảng 4 -7% so với năm 2015, tiêu thụ nội địa khoảng 59 - 60 triệu tấn.

-  Trong năm 2016, VICEM vẫn sẽ tập trung chủ yếu vào thị trường trong nước, nâng cao sản lượng tiêu thụ, chiếm lĩnh thị trường, đồng thời vẫn tích cực tìm kiếm khách hàng để xuất khẩu clinker, xi măng.

Tình hình đầu tư tại các Công ty con:

TT

Tổng công ty Công nghiệp xi măng Việt Nam

Thực hiện năm 2012

Thực hiện năm 2013

Thực hiện năm 2014

Ước Thực hiện năm 2015

Vốn điều lệ (Tỷ đồng)

Tỷ lệ vốn góp của Công ty mẹ (%)

Tổng vốn đầu tư (Tỷ đồng)

Vốn điều lệ (Tỷ đồng)

Tỷ lệ vốn góp của Công ty mẹ (%)

Tổng vốn đầu tư (Tỷ đồng)

Vốn điều lệ (Tỷ đồng)

Tỷ lệ vốn góp của Công ty mẹ (%)

Tổng vốn đầu tư (Tỷ đồng)

Vốn điều lệ (Tỷ đồng)

Tỷ lệ vốn góp của Công ty mẹ (%)

Tổng vốn đầu tư (Tỷ đồng)

I

Các công ty con do Công ty mẹ nắm giữ 100% vốn điều lệ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Công ty TNHH MTV Xi măng VICEM Hoàng Thạch

1300,0

100,0%

1323,6

1300,0

100,0%

1323,6

1300,0

100,0%

1323,6

1300,0

100,0%

1323,6

2

Công ty TNHH MTV Xi măng VICEM Hải Phòng

920,0

100,0%

1021,1

920,0

100,0%

1021,1

920,0

100,0%

1021,1

920,0

100,0%

1021,1

3

Công ty TNHH MTV Xi măng VICEM Tam Điệp

750,0

100,0%

1132,0

750,0

100,0%

1132,0

750,0

100,0%

1132,0

750,0

100,0%

1132,0

II

Các công ty con do Công ty mẹ nắm giữ cổ phần chi phối

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Công ty CP Xi măng Bỉm Sơn

956,6

73,2%

733,3

956,6

73,2%

733,3

956,6

73,2%

733,3

956,6

73,2%

733,3

2

Công ty CP Xi măng VICEM Bút Sơn

1090,6

79,5%

898,6

1090,6

79,5%

898,6

1090,6

79,5%

898,6

1090,6

79,5%

898,6

3

Công ty CP Xi măng VICEM Hoàng Mai

720,0

71,0%

510,9

720,0

71,0%

510,9

720,0

71,0%

510,9

720,0

71,0%

510,9

4

Công ty CP Xi măng VICEM Hải Vân

185,0

76,6%

141,7

185,0

76,6%

141,7

399,6

76,6%

306,0

399,6

76,6%

306,0

5

Công ty CP Xi măng Hà Tiên 1

1980,0

67,4%

1384,4

3180,0

79,7%

2584,4

3180,0

79,7%

2584,4

3180,0

79,7%

2584,4

6

Công ty CP VICEM Vật tư vận tải xi măng

156,0

63,0%

181,2

156,0

63,0%

181,2

156,0

63,0%

181,2

312,0

63,0%

297,4

7

Công ty CP VICEM Thương mại xi măng

60,0

59,6%

35,8

60,0

59,6%

35,8

60,0

59,6%

35,8

60,0

59,6%

35,8

8

Công ty CP VICEM Thạch cao xi măng

70,0

51,2%

42,0

70,0

51,2%

42,0

70,0

51,2%

42,0

70,0

51,2%

42,0

9

Công ty CP VICEM VLXD - XL Đà Nẵng

99,0

65,8%

65,2

99,0

65,8%

65,2

99,0

65,8%

65,1

99,0

65,8%

65,1

10

Công ty CP VICEM Vận tải Hoàng Thạch

6,5

51,6%

3,4

6,5

51,6%

3,4

6,5

51,6%

3,4

6,5

51,6%

3,4

11

Công ty CP VICEM TMDV-VT Hải Phòng

20,2

53,9%

16,3

20,2

53,9%

16,3

20,2

53,9%

16,3

20,2

53,9%

16,3

12

Công ty CP Vận tải Hà Tiên

100,8

50,1%

77,0

100,8

50,1%

77,0

100,8

50,1%

77,0

131,0

50,1%

92,0

13

Công ty CP VICEM Bao bì Hải Phòng

30,1

61,1%

18,4

30,1

61,1%

18,4

30,1

61,1%

18,4

30,1

49,0%

14,8

14

Công ty CP VICEM Bao bì Bỉm Sơn

38,0

55,5%

21,1

38,0

55,5%

21,1

38,0

55,5%

21,1

38,0

49,0%

18,6

15

Công ty CP VICEM Bao bì Bút Sơn

40,0

55,6%

24,4

40,0

55,6%

24,4

42,0

53,0%

24,5

42,0

49,0%

22,6

16

Công ty CP VICEM Đô thị XM Hải Phòng

850,0

59,3%

100,0

850,0

62,6%

115,0

850,0

62,6%

115,0

850,0

63,6%

120,0

17

Công ty CP Đá xây dựng Hòa Phát

15,7

55,5%

8,7

15,7

55,5%

8,7

15,7

55,5%

8,7

15,7

55,5%

8,7

 

* Ghi chú: Năm 2015, VICEM đã thực hiện thoái vốn tại 03 Công ty bao bì: Bao bì Hải Phòng, Bao bì Bút Sơn, Bao bì Bỉm Sơn xuống thành công ty không nắm giữ cổ phần chi phối.

 

 

 

 

 

  • Gửi mail cho bạn bè
  •     
  • In trang này ra giấy
  •     
  • Đưa ra file pdf
  •     
Các tin khác: