Tin tức sự kiện
Các đơn vị sản xuất xi măng
 
TIỆN ÍCH
# Email # Hướng dẫn sử dụng
# Hỏi đáp # Ites
# Văn bản pháp quy Liên hệ
Tư liệu phim
 
Xem tiếp »
Tư liệu ảnh
  • #
  • #
  • #
  • #
 
Xem tiếp »
 
BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ CÔNG ÍCH VÀ TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI (NẾU CÓ) NĂM 2015

(Ban hành kèm theo Quy chế công bố thông tin ngày 23/12/2015 của Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam)

  

TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP XI MĂNG VIỆT NAM

MST: 0100106320

Số:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày       tháng      năm 2016

 

I.                  MỘT SỐ CHỈ TIÊU VỀ NHIỆM VỤ CÔNG ÍCH

(Tổng công ty không có chỉ tiêu này)

II.               TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI CỦA DOANH NGHIỆP

1.     Trách nhiệm bảo vệ môi trường: thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

2.     Trách nhiệm đóng góp cho cộng đồng xã hội:

Trong năm 2015, VICEM đã hỗ trợ huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam xây dựng trường tiểu học xã Trà Cang, xã Trà Cang theo Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP với giá trị hỗ trợ trong năm 2015 là 5,359 tỷ đồng; hỗ trợ công tác an sinh xã hội vùng Đồng bằng Sông Cửu Long - Miền Tây Nam bộ là 9,572 tỷ đồng; hỗ trợ chương trình Nông thôn mới tại tỉnh Cao Bằng là 1,89 tỷ đồng.

3.     Thực hiện tốt trách nhiệm với nhà cung cấp: thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

4.     Trách nhiệm bảo đảm lợi ích và an toán cho người tiêu dùng: thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

5.     Quan hệ tốt với người lao động: thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

6.     Trách nhiệm đảm bảo lợi ích của cổ dông và người lao động trong Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam: thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

 

  • Gửi mail cho bạn bè
  •     
  • In trang này ra giấy
  •     
  • Đưa ra file pdf
  •     
Các tin khác: