Tin tức sự kiện
Các đơn vị sản xuất xi măng
 
TIỆN ÍCH
# Email # Hướng dẫn sử dụng
# Hỏi đáp # Ites
# Văn bản pháp quy Liên hệ
Tư liệu phim
 
Xem tiếp »
Tư liệu ảnh
  • #
  • #
  • #
  • #
 
Xem tiếp »
 
Báo cáo sơ kết sản xuất - kinh doanh 6 tháng đầu năm 2016

SƠ KẾT SẢN XUẤT – KINH DOANH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2016 và MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ QUÝ III VÀ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2016

 

PHẦN THỨ NHẤT

SƠ KẾT SẢN XUẤT – KINH DOANH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2016

 

I.         Kết quả Sản xuất – kinh doanh 6 tháng  đầu năm 2016 của VICEM

 

Ghi chú:

-  Số liệu SX – TT 6 tháng đầu năm 2016 nêu trên đã bao gồm XM Hạ Long từ tháng 4/2016 (Nếu tính cả  SXTT thực tế của XM Hạ Long trong Quý I/2016 thì thực hiện 6 tháng đầu năm 2016 của VICEM so với ngân sách năm 2016 như sau: SX Clinker đạt 49%; SX Xi măng đạt 45%, Tiêu thụ SP đạt 47% ).

 

I.         Chi tiết họạt động SXKD chính 6 tháng 2016 của VICEM:

 

1.      Về sản xuất xi măng và clinker:         

 

1.        Về  tiêu thụ sản phẩm chính (Xi măng + Clinker):   Đơn vị tính: 1.000 tấn   

Nội dung

Ngân sách năm 2016

Ước 6 tháng đầu năm 2016

6 tháng đầu năm 2015

So sánh với (%)

 

Ngân sách năm 2016

cùng kỳ 2015

 

Tiêu thụ SP chính

28.058

12.634

10.700

45,0

118,1

 

a/ Tiêu thụ nội địa

24.218

11.030

9.595

45,5

115,0

 

    - Xi măng

23.445

10.282

8.768

43,9

117,3

 

    - Clinker

773

748

827

96,8

90,4

 

b/ Xuất khẩu

3.840

1.604

1.105

41,8

145,2

 

   - Xi măng

1.900

655

373

34,5

175,6

 

   - Clinker

1.940

949

732

48,9

129,6

 

 

 

PHẦN THỨ HAI

MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ QUÝ III VÀ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2016

 

STT

Các chỉ tiêu

Đ.V.T

Mục tiêu Quý III  năm 2016

Mục tiêu 6 tháng cuối năm 2016

1

Sản xuất Clinker

1.000 tấn

4.916

9.900

2

Sản xuất XM

1.000 tấn

6.017

14.200

3

Tiêu thụ SP chính

1.000 tấn

6.540

15.550

4

Doanh thu

Tỷ đồng

9.387

19.434

5

Lợi nhuận trước thuế

Tỷ đồng

645

           1.381

 

 

 

 

  • Gửi mail cho bạn bè
  •     
  • In trang này ra giấy
  •     
  • Đưa ra file pdf
  •     
Các tin khác: