Tin tức sự kiện
Các đơn vị sản xuất xi măng
 
TIỆN ÍCH
# Email # Hướng dẫn sử dụng
# Hỏi đáp # Ites
# Văn bản pháp quy Liên hệ
Tư liệu phim
 
Xem tiếp »
Tư liệu ảnh
  • #
  • #
  • #
  • #
 
Xem tiếp »
 
Các khoá học đã thực hiện trong tháng 5 và 6 năm 2007 và kế hoạch tổ chức các khoá học trong tháng 7 và 8 năm 2007

Theo tin từ Trung tâm đào tạo, trong tháng 5 và 6 Trung tâm đã tổ chức các khoá học sau:

- Hoàn thành khoá học "Quản lý nhà nước chương trinh chuyên viên - Hành chính doanh nghiệp" cho cán bộ cơ quan Tổng công ty xi măng và các công ty khu vực miền Bắc, kết thúc vào tháng 5/2007.
- Hoàn thành khoá học "Quản lý nhà nước chương trinh chuyên viên - Hành chính doanh nghiệp" cho cán bộ Công ty xi măng Bút sơn tại Công ty xi măng Tam điệp.
- Hoàn thành triển khai đào tạo và quản lỹ 2 phần của khoá học “Bồi dưỡng kiến thức công nghệ thiết bị sản xuất xi măng và thực hành trên hệ thống Cemulator “ cho cán bộ kỹ sư Công ty cổ phần xi măng Yên bái từ ngày 16/4 tới ngày 02/6/2007.
- Hoàn thành khoá học “Nâng cao năng lực quản lý cho cán bộ trung cấp” tại Hà nội cho các Công ty trong Tổng công ty xi măng từ ngày 14/5 đến ngày 24/5/2007.
- Hoàn thành khoá học "Công ty cổ phần và thị trường chứng khoán" từ ngày 12/6 đến ngày 19/6/2007 cho 54 học viên và các học viên dự thính của các Công ty và cơ quan Tổng công ty
Kế hoạch tổ chức các khoá học trong tháng 7 và 8 năm 2007:
- Phối hợp với Đại học quốc gia, chuẩn bị các điều kiện để triển khai thực hiện phần 2 khoá học “Nâng cao năng lực quản lý cho cán bộ trung cấp” tại Singapor cho các Công ty trong Tổng công ty xi măng
- Phối hợp với Bộ môn Silicát Đại học bách khoa Hà nội, chuẩn bị tổ chức khoá học "Tối ưu hoá nhiệt năng trong nung luyện clinker" trong tháng 7/2007
- Chuẩn bị tổ chức thực hiện khoá học "Các tiêu chuẩn đo lường và các loại cân định lượng trong ngành xi măng"
- Chuẩn bị và tiến hành tổ chức thực hiện khoá học "Trao đổi kinh nghiệm mặt hàng, lĩnh vực kinh doanh dự kiến 10 ngày trong tháng 7 tại trung Quốc
- Chuẩn bị hợp đồng đào tạo với Đại học quốc gia để triển khai thực hiện khoá học “Nâng cao năng lực quản lý cho cán bộ cao cấp” phần 1 trong tháng 8/2007 tại Hà nội cho các cán bộ lãnh đạo của Tổng công ty xi măng và các công ty thành viên
- Phối hợp với Công ty XM Tam điệp theo dõi quản lý và hướng dẫn hoàn thành chương trình đợt thực tập sản xuất để tổ chức bảo vệ thực tập kết thúc theo tiến độ cuối tháng 8/2007
- Phối hợp với Đại học Bách khoa Hà Nội và Công ty XM Tam Điệp theo dõi quản lý và thực hiện hoàn thành chương trình bồi dưỡng kiến thức "Điện, điện tự động hoá và xử lý các sự cố" theo tiến độ đã điều chỉnh dự kiến kết thúc vào cuối tháng 8/2007.
 

  • Gửi mail cho bạn bè
  •     
  • In trang này ra giấy
  •     
  • Đưa ra file pdf
  •     
Các tin khác: