Tin tức sự kiện
Các đơn vị sản xuất xi măng
 
TIỆN ÍCH
# Email # Hướng dẫn sử dụng
# Hỏi đáp # Ites
# Văn bản pháp quy Liên hệ
Tư liệu phim
 
Xem tiếp »
Tư liệu ảnh
  • #
  • #
  • #
  • #
 
Xem tiếp »
 
Công tác tài chính 6 tháng đầu năm 2010 của ViCem:
- Đã phối hợp với Công ty kiểm toán lập xong Báo cáo hợp nhất năm 2009 toàn Vicem.
- Phê duyệt ngân sách năm 2010 của toàn ViCem.
- Trình HĐQT Vicem chấp thuận phương án tiếp tục thực hiện góp vốn đầu tư vào Công ty CP cao su Đồng Nai – Kratie, Công ty CP cao su Đồng Phú –Kratie; phương án phát hành tăng vốn điều lệ của Cty Tài chính CP XM từ 300 tỷ đồng lên 610 tỷ đồng.
- Đôn đốc các đơn vị thành viên nộp phí tư vấn hỗ trợ chuyển giao bí quyết về tiêu thụ sản phẩm, tổ chức và quản lý thị trường đợt 2 năm 2009 về Tổng công ty.
- Làm việc với Đoàn thanh tra Bộ Tài chính tại cơ quan VP Vicem và phối hợp với các đơn vị liên quan để phục vụ theo yêu cầu.
- Có văn bản đề nghị mua lại cổ phần của Công ty CP xi măng Tây Đô từ Công ty CP Sadico Cần Thơ nhằm nâng tỷ lệ sở hữu vốn của ViCem lên trên 51%.
- Kiểm tra tình hình công nợ phải thu tại Công ty Xi măng Tam Điệp để báo cáo lãnh đạo Vicem biện pháp xử lý cụ thể.
- Xúc tiến công tác giải quyết thủ tục vốn đối ứng thực hiện Dự án của Công ty CP Đô thị xi măng Hải Phòng.
- Hoàn thành Hồ sơ trình HĐQT phê duyệt về việc xử lý kết quả thanh tra thuế sau CPH của Công ty CP xi măng Hải Vân.
- Đã tận dụng vốn nhàn rỗi cho các công ty thành viên vay vốn trả nợ đến hạn, gia hạn nợ và đã chuyển tiền mua cổ phiếu phát hành thêm của một số Cty thành viên
- Đã cấp kinh phí đào tạo, kinh phí hoạt động thường xuyên cho Trường Trung cấp nghề kỹ thuật Xi măng, Trung tâm Đào tạo XM và Công ty Tư vấn CCID
- Có văn bản gửi Bộ Tài chính đề nghị hướng dẫn cụ thể về việc hạch toán, quyết toán thuế đối với khoản kinh phí hỗ trợ huyện nghèo.
- Hoàn thiện hồ sơ phục vụ quyết toán dây chuyền 2 XM Hoàng Thạch, XM Tam Điệp, XM Hải Phòng (mới).

- Hướng dẫn các đơn vị hiệu chỉnh, bổ sung chế độ kế toán theo Thông tư 244/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 của Bộ Tài chính về hướng dẫn sửa đổi, bổ sung chế độ kế toán doanh nghiệp.

  • Gửi mail cho bạn bè
  •     
  • In trang này ra giấy
  •     
  • Đưa ra file pdf
  •     
Các tin khác: