Tin tức sự kiện
Các đơn vị sản xuất xi măng
 
TIỆN ÍCH
# Email # Hướng dẫn sử dụng
# Hỏi đáp # Ites
# Văn bản pháp quy Liên hệ
Tư liệu phim
 
Xem tiếp »
Tư liệu ảnh
  • #
  • #
  • #
  • #
 
Xem tiếp »
 
Công tác tài chính quý 1 năm 2010 của ViCemMột số chỉ tiêu tài chính:
Các chỉ tiêu
ĐVT
Ước thực hiện
So sánh
Tháng 3/2010
Quý I/2010
với cùng kỳ năm trước
1. Doanh thu
Tỷ đồng
2.128
4.777
114,62%
2. EBITDA
Tỷ đồng
243
622
 
3. Lợi nhuận (trước thuế)
Tỷ đồng
121
218
66,88%
4. Nộp ngân sách
Tỷ đồng
57,14
195,76
72,33%
5. Tỷ suất LN/DT
%
 
4,56%
58,34%
6. EBITDA/ Doanh thu
%
 
0,13
 
7. EBITDA/ Sản lượng
đ/tấn
 
159.213
 
8. Tỷ suất LN/VCSH (R.O.E)
%
 
1,73%
61,05%
 
2/   Về công tác khác:
- Hoàn thành quyết toán Ngân sách năm 2009 tại Cơ quan Vicem.
- Rà soát Ngân sách năm 2010 của toàn ViCem để hoàn thiện và trình cấp thẩm quyền phê duyệt.
- Phối hợp với các Công ty Kiểm toán triển khai thực hiện kiểm toán Báo cáo quyết toán tài chính năm 2009.
- Tận dụng vốn nhàn rỗi cho Công ty XM Tam Điệp vay vốn trả nợ đến hạn 90 tỷ đồng; cho Công ty CP XM Hà Tiên 1 vay 100 tỷ đồng. Đã chuyển tiền mua cổ phiếu phát hành thêm của các công ty CP VT Vận tải XM (52,07 tỷ đồng), CP XM Bút Sơn (170 tỷ đồng) và đã cấp 1 tỷ đồng kinh phí đào tạo cho Trường Trung cấp nghề kỹ thuật XM.
- Trình HĐQT Vicem chấp thuận phương án tiếp tục thực hiện góp vốn đầu tư vào Công ty CP cao su Đồng Nai – Kratie, Công ty CP cao su Đồng Phú –Kratie.
- Trình Hội đồng quản trị Vicem chấp thuận phương án phát hành tăng vốn điều lệ của Cty Tài chính CP XM từ 300 tỷ đồng lên 610 tỷ đồng.
- Đôn đốc các đơn vị thành viên nộp phí tư vấn hỗ trợ chuyển giao bí quyết về tiêu thụ sản phẩm, tổ chức và quản lý thị trường đợt 2 năm 2009 về Tổng công ty.
- Đôn đốc  một số Công ty  cổ phần chuyển trả ViCem số tiền cổ tức năm 2008.
- Đôn đốc hoàn thiện hồ sơ quyết toán nhà máy Xi măng Tam Điệp, Xi măng Hải Phòng mới và Dây chuyền 2 xi măng Hoàng Thạch.
- Có văn bản đề nghị mua lại cổ phần của Công ty CP xi măng Tây Đô từ Công ty CP Sadico Cần Thơ nhằm nâng tỷ lệ sở hữu vốn của ViCem lên trên 51%.
- Kiểm tra tình hình công nợ phải thu tại Công ty Xi măng Tam Điệp để báo cáo lãnh đạo Vicem biện pháp xử lý cụ thể.
- Tcty đã có văn bản yêu cầu các công ty báo cáo tình hình công nợ bán XM hàng tháng về TCTy. Yêu cầu các công ty thực hiện báo cáo đúng qui định.
- Hướng dẫn các đơn vị hiệu chỉnh, bổ sung chế độ kế toán theo Thông tư 244/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 của Bộ Tài chính về hướng dẫn sửa đổi, bổ sung chế độ kế toán doanh nghiệp.
3/ Nhiệm vụ quý 2 năm 2010
- Rà soát, phê duyệt Ngân sách 2010 của toàn Vicem theo quy định.
- Hoàn thành báo cáo tài chính hợp nhất năm 2009 toàn Vicem và tiếp tục thực hiện hoàn thành kiểm toán báo cáo tài chính năm 2009.
- Phục vụ công tác thanh tra Đoàn thanh tra Bộ Tài chính.
- Đôn đốc thu hồi cổ tức được chia năm 2009 của các công ty Cổ phần.
- Tiếp tục thực hiện các công tác liên quan việc sáp nhập doanh nghiệp.
- Thực hiện lập, nộp các báo cáo quyết toán, quản trị theo quy định. Đôn đốc các đơn vị lập, nộp các báo cáo kịp thời hơn.
 
 

  • Gửi mail cho bạn bè
  •     
  • In trang này ra giấy
  •     
  • Đưa ra file pdf
  •     
Các tin khác: