Tin tức sự kiện
Các đơn vị sản xuất xi măng
 
TIỆN ÍCH
# Email # Hướng dẫn sử dụng
# Hỏi đáp # Ites
# Văn bản pháp quy Liên hệ
Tư liệu phim
 
Xem tiếp »
Tư liệu ảnh
  • #
  • #
  • #
  • #
 
Xem tiếp »
 
Công tác TCLĐ,sắp xếp đổi mới doanh nghiệp và một số công tác xã hội khác đã thực hiện tháng 9-2010
-    
Thủ tướng chính phủ đã có Quyết định bổ nhiệm Hội đồng thành viên của Tổng công ty và Hội đồng thành viên đã bổ nhiệm Tổng giám đốc Tổng công ty.
-     Đã bổ nhiệm thêm 01 Phó Tổng giám đốc VICEM.
-     Tiến hành các thủ tục điều động bổ nhiệm nhân sự cho Công ty CP XM VICEM Hà Tiên, giám đốc XM Hải Phòng, giám đốc XM Hoàng Mai và BQL dự án nhà máy Bê tông và VLXD không nung Đông Hồi – Nghệ An.
-     Trình Bộ xây dựng thẩm định Dự thảo điều lệ tổ chức và hoạt động của VICEM để trình Thủ tướng phê duyệt.
-     Triển khai thành lập Ban quản lý, Ban điều hành chiến lược và các nhóm chức năng thực hiện chiến lược của Tổng công ty.
-     Làm các thủ tục chuyển đổi pháp nhân từ Vinacimex sang VICEM cho các hợp đồng cung cấp vật tư, thiết bị đã ký kết và đang triển khai thực hiện.
-     Tiến hành ký lại hợp đồng lao động với số CBCNV từ Vinacimex sáp nhập về cơ quan VICEM.
-     Quyết toán tiền lương thực chi từ 01/01 – 15/5/2010 và tạm giao đơn giá tiền lương tạm thời cho CCID.
-     Thực hiện nâng bậc lương đợt 1 năm 2010 của cơ quan VICEM và các đối tượng thuộc diện Tcty quản lý.
-     Trình Bộ LĐTBXH phương án đơn giá tiền lương 2010 của cơ quan Tổng công ty và các đơn vị 100% vốn nhà nước để xem xét, thỏa thuận.
-     Chuẩn bị cho công tác thi nâng ngạch năm 2010.
-     Tổ chức khóa học tập tại Hàn Quốc cho các đối tượng đã tham gia lớp đào tạo nâng cao kỹ năng quản lý tại HSB và AIT.
-     Tiếp tục phối hợp với Pythis thực hiện dự án ERP tại cơ quan Văn phòng VICEM và đơn vị thành viên.
-     Đã khảo sát và đang triển khai lập phương án liên kết với Công ty cơ khí CP 1-5 Hưng Yên.
-     Kiểm tra công tác ATLĐ 6 tháng cuối năm tại một số đơn vị thành viên theo kế hoạch.

Công tác xã hội đoàn thể khác:
-     Tổng hợp báo cáo tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng nhiệm kỳ 2006 -2010 của toàn Tổng công ty báo cáo với Đảng ủy khối doanh nghiệp trung ương.
-     Tổ chức thành công đại hội Đảng bộ Tổng công ty nhiệm kỳ 2010 – 2015.
-     Đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho Đại hội Đảng các cấp, tuyên truyền cho kỷ niệm 81 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 – 28/7/2010) và tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ - thể dục thể thao chào mừng Đại hội Đảng bộ Tổng cổng công ty.
-     Tổ chức Hội diễn Nghệ thuật quần chúng Tổng công ty công nghiệp xi măng Việt nam lần thứ VII tại Thành phố Đà Nẵng.
-     Tổ chức Đại hội thi đua yêu nước Tổng công ty CN XMVN lần thứ III.
 

  • Gửi mail cho bạn bè
  •     
  • In trang này ra giấy
  •     
  • Đưa ra file pdf
  •     
Các tin khác: