Tin tức sự kiện
Các đơn vị sản xuất xi măng
 
TIỆN ÍCH
# Email # Hướng dẫn sử dụng
# Hỏi đáp # Ites
# Văn bản pháp quy Liên hệ
Tư liệu phim
 
Xem tiếp »
Tư liệu ảnh
  • #
  • #
  • #
  • #
 
Xem tiếp »
 
Hoạt động tài chính 9 tháng năm 2010
Các hoạt động  tài chính:

-     Đã thông qua phê duyệt Quyết toán tài chính hợp nhất năm 2009 của VICEM và các đơn vị thành viên.
-     Đã tổ chức họp thông qua kết luận thanh tra về Giá và Thuế năm 2009 và các tháng đầu năm 2010 của Thanh tra Bộ Tài chính và tổ chức chỉ đạo thực hiện các kiến nghị .
-     Hoàn thiện trình cấp thẩm quyền VICEM ban hành Quy định phân cấp Tài chính và Hạch toán kế toán cho CCID và Ban QLDA VICEM.
-     Phối hợp Vinaximex và CCID cùng Cty Kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính phục vụ công tác bàn giao, sáp nhập, chuyển đổi.
-     Tiếp tục thực hiện cơ cấu lại tài chính của Cty XM Tam Điệp theo chỉ đạo của cấp có thẩm quyền.
-      Phối hợp với các đơn vị liên quan để thực hiện kiến nghị của Thanh tra Bộ Tài chính theo kết luận của Thanh tra năm 2009 và các tháng đầu năm 2010.
-     Đang tiến hành quyết toán dây chuyền 2 XM Hoàng Thạch, XM Tam Điệp, XM Hải Phòng (mới).
-     Triển khai thủ tục, hồ sơ thực hiện bán bớt phần vốn Nhà nước của VICEM tại Cty CP Vận tải Hà Tiên.
-     Đã hoàn thiện, ban hành quy định thống nhất lập Niên giám thống kê trong VICEM.
-     Phối hợp các đơn vị hoàn thiện hồ sơ, báo cáo đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư khen thưởng các đơn vị và cá nhân có thành tích trong công tác thống kê.
 Một số chỉ tiêu tài chính:
Các chỉ tiêu
ĐVT
Mục tiêu năm 2010
So sánh
với mục tiêu năm 2010
với cùng kỳ năm trước
1. Doanh thu
Tỷ đồng
23.929
66,5%
116,33%
2. EBITDA
Tỷ đồng
 
 
 
3. Lợi nhuận (trước thuế)
Tỷ đồng
1.223
72,4%
70,37%
4. Nộp ngân sách
Tỷ đồng
916
72,3%
93,54%
5. Tỷ suất LN/DT
%
 
 
60,50%
6. EBITDA/ Doanh thu
%
 
 
 
7. EBITDA/ Sản lượng
đ/tấn
 
 
 
8. Tỷ suất LN/VCSH (R.O.E)
%
 
 
65,78%
 
+ Ghi chú:
-  Lợi nhuận trên chưa tính chênh lệch tỷ giá cuối kỳ.
- Từ ngày 1/5/2010 Công ty Vinacimex ngừng hoạt động SXKD sáp nhập về Tổng công ty.
- Từ ngày 1/7/2010, Công ty Cp XM Hà Tiên 2 sáp nhập vào Công ty CP XM Hà Tiên 1.
-      Một số nguyên nhân ảnh hưởng chung đến kết quả lợi nhuận 9 tháng đầu năm 2010:
-      Do sản lượng tiêu thụ 9 tháng đầu năm đạt thấp (68,5%) so với ngân sách năm.
-      Trong 6 tháng đầu năm, phương án điều chỉnh giá của VICEM chưa thực hiện được vì phải thực hiện công tác bình ổn giá theo yêu cầu của Chính phủ.
-      Chi phí tài chính 6 tháng đầu năm tăng cao, tỷ giá ngoại tệ, giá vàng tăng cao và bất thường trong tháng 9/2010.
-     Giá cả nguyên vật liệu đầu vào tăng cao, đặc biệt nguồn điện thiếu trầm trọng và nguồn than rất hạn chế nên ảnh hưởng rất nhiều đến kết quả SXKD của toàn VICEM.

  • Gửi mail cho bạn bè
  •     
  • In trang này ra giấy
  •     
  • Đưa ra file pdf
  •     
Các tin khác: