Tin tức sự kiện
Các đơn vị sản xuất xi măng
 
TIỆN ÍCH
# Email # Hướng dẫn sử dụng
# Hỏi đáp # Ites
# Văn bản pháp quy Liên hệ
Tư liệu phim
 
Xem tiếp »
Tư liệu ảnh
  • #
  • #
  • #
  • #
 
Xem tiếp »
 
KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2016 CỦA VICEM

Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2016 của VICEM đã được Hội đồng thành viên VICEM thông qua tại văn bản số 876/QĐ-VICEM ngày 29/4/2016 & 877/QĐ-VICEM ngày 29/4/2016

 

TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP XI MĂNG VIỆT NAM

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

MST: 0100106320

 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
 

     Số :                      

Hà Nội, ngày          tháng       năm   

(Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2016 của VICEM đã được Hội đồng thành viên VICEM thông qua tại văn bản số 876/QĐ-VICEM ngày 29/4/2016 & 877/QĐ-VICEM ngày 29/4/2016)

I/ Tình hình sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2015:

1.  Tổng quan chung:

 * Thuận lợi:

-        Sự phục hồi của nền kinh tế Việt Nam được ghi nhận là một năm chuyển biến tích cực nhất trong suốt 5 năm (2010-2015) trở lại đây. Hầu hết các lĩnh vực chủ yếu của nền kinh tế, các chỉ tiêu vĩ mô đều khả quan:

-        Tổng sản phẩm trong nước (GDP) ước tính tăng 6,68%, cao hơn mục tiêu đề ra 6,2% và là mức tăng cao nhất so với các năm từ 2011-2014; trong đó khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 9,64%.

-        Vốn đầu tư phát triển toàn xã hội thực hiện năm 2015 theo giá hiện hành ước tính đạt 1.367,2 nghìn tỷ đồng, tăng 12% so với năm 2014 và bằng 32,6% GDP.

-        Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân năm 2015 tăng 0,63% so với bình quân năm 2014, là mức thấp nhất trong 14 năm trở lại đây và thấp hơn nhiều so với dự kiến (CPI khoảng 5%).

-        Thị trường bất động sản đã có khởi sắc tích cực.

* Khó khăn:

-        Thị trường xi măng Việt Nam “cung” vượt  cao so với “cầu”, , sản lượng xuất khẩu Xi măng, Clinker của Việt Nam bị sụt giảm mạnh do phải cạnh tranh trực tiếp về giá từ các quốc gia có sản lượng lớn như Trung Quốc, Thái Lan, Indonesia, dẫn đến cạnh tranh nội địa càng khốc liệt hơn.

-        Năm 2015 cán cân thương mại rơi vào tình trạng thâm hụt với mức nhập siêu ước tính 3,2 tỷ USD (sau 3 năm liên tiếp xuất siêu).

-        Lãi suất ngân hàng tuy giảm nhưng các doanh nghiệp vẫn khó tiếp cận được nguồn vốn vay để phục hồi sản xuất và kinh doanh.

-        Giá nhiên liệu đầu vào tăng vẫn có xu hướng tăng (giá điện tăng 7,5%).

2.      Kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 của VICEM:

STT

Chỉ tiêu

Đ.V.T

Kế hoạch năm 2015

Thực hiện năm 2015

% so sánh với KH năm 2015

1

Sản xuất Clinker

1.000 tấn

16.500

17.151

103,95%

2

Sản xuất Xi măng

1.000 tấn

18.290

19.822

108,38%

3

Tiêu thụ SP chính (XM + Clinker)

1.000 tấn

21.290

22.871

107,43%

a

Clinker

1.000 tấn

3.000

2.911

97,03%

b

Xi măng

1.000 tấn

18.290

19.960

109,13%

4

Tổng doanh thu

Tỷ đồng

30.654

33.281,92

108,57%

5

Lợi nhuận trước thuế

Tỷ đồng

978,5

2.760,82

282,15%

6

Nộp ngân sách

Tỷ đồng

1.056,99

1.557,75

147,38%

3.  Đầu tư xây dựng:

-        Giá trị khối lượng đầu tư xây dựng thực hiện năm 2015: 719,77 tỷ đồng đạt 74,3% kế hoạch năm 2015 (Kế hoạch 2015: 967,949 tỷ đồng)

-        Khối lượng thực hiện chưa đạt kế hoạch đề ra chủ yếu do hồ sơ các dự án ở giai đoạn chuẩn bị đầu tư và đang thực hiện. Một số dự án thực hiện chủ trương của VICEM về hoãn, giãn tiến độ, chỉ tập trung đầu tư các dự án mang lại hiệu quả kinh tế cao.

II/ Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2016:

1.     Dự báo tình hình năm 2016:

-        Dự báo GDP cả nước sẽ tăng khoảng trên 6,5%.

-        Dự báo nhu cầu xi măng năm 2016 khoảng 75 – 77 triệu, tăng khoảng 4 -7% so với năm 2015, tiêu thụ nội địa khoảng 59 - 60 triệu tấn.

-        Trong năm 2016, VICEM vẫn sẽ tập trung chủ yếu vào thị trường trong nước, nâng cao sản lượng tiêu thụ, chiếm lĩnh thị trường, đồng thời vẫn tích cực tìm kiếm khách hàng để xuất khẩu clinker, xi măng.

2.     Kế hoạch năm 2016 của VICEM:

STT

Chỉ tiêu

Đ.V.T

Kế hoạch 2016

1

Sản xuất Clinker

1.000 tấn

18.775

2

Sản xuất Xi măng

1.000 tấn

20.242

3

Tiêu thụ SP chính (XM + Clinker)

1.000 tấn

23.242

a

Clinker

1.000 tấn

3.000

b

Xi măng

1.000 tấn

20.242

4

Tổng doanh thu

Tỷ đồng

32.548,118

5

Lợi nhuận trước thuế

Tỷ đồng

1.535,679

6

Nộp ngân sách

Tỷ đồng

1.291,586

7

Tổng giá trị đầu tư

Tỷ đồng

1.462,916

       Kế hoạch 2016 theo thỏa thuận của Bộ Xây dựng tại văn bản số 759/BXD-KHTC ngày 28/4/2016.

 

  • Gửi mail cho bạn bè
  •     
  • In trang này ra giấy
  •     
  • Đưa ra file pdf
  •     
Các tin khác: