Tin tức sự kiện
Các đơn vị sản xuất xi măng
 
TIỆN ÍCH
# Email # Hướng dẫn sử dụng
# Hỏi đáp # Ites
# Văn bản pháp quy Liên hệ
Tư liệu phim
 
Xem tiếp »
Tư liệu ảnh
 • #
 • #
 • #
 • #
 
Xem tiếp »
 
Kết quả công tác năm 2008 và phương hướng nhiệm vụ công tác của Trung tâm Đào tạo xi măng năm 2009I/ Kết quả công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ năm 2008
1- Tổ chức các khoá học:
Trong năm 2008, được sự quan tâm chỉ đạo của Tổng Công ty Công nghiệp xi măng Việt Nam, sự hợp tác chặt chẽ của các đơn vị thành viên, cộng với sự đoàn kết, nỗ lực phấn đấu của tập thể CBVC trong đơn vị nên Trung tâm đào tạo xi măng đã hoàn thành tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ năm 2008. Tổ chức được 18 khoá đào tạo, bồi dưỡng cho 419 lượt người.  Kết quả cụ thể như sau:
Kết quả các khóa đào tạo năm 2008

Số TT
Chuyên đề
Thời gian
Đối tượng
1
Bồi dưỡng kiến thức về quản trị doanh nghiệp cho cán bộ Công ty CP XM Bút Sơn.
Từ 18/02/2008 đến
23/02/2008
 
Lãnh đạo và các cán bộ làm công tác quản
2
Quản lý khai thác mỏ nguyên liệu.
Từ 07/04/2008 đến
12/04/2008
Lãnh đạo và các cán bộ kỹ thuật chuyên ngành khai thác mỏ
3
Hướng dẫn vận hành quá trình sản xuất xi măng trên hệ thống Cemulator cho cán bộ của Cty CP XM Hà Tiên II.
Từ 16/04/2008 đến
29/04/2008
Kỹ sư, kỹ thuật viên phòng điều hành Trung tâm
4
Tiêu chuẩn đo lường và các loại cân định lượng trong sản xuất xi măng.
Từ 10/06/2008 đến 20/06/2008
Lãnh đạo và các cán bộ kỹ thuật điện , tự động hoá
5
Nâng cao kỹ năng vận hành điều khiển các thiết bị sản xuất xi măng trên hệ thống Cemulator.
Từ 8/7/2008 đến
18/7/2008
Kỹ sư, kỹ thuật viên phòng điều hành Trung tâm
6
Quản trị và phân tích tài chính công ty.
Từ 31/7/2008 đến
02/8/2008
 
7
Hướng dẫn vận hành quá trình sản xuất xi măng trên hệ thống Cemulator cho cán bộ của CTy CP XM Hà Tiên II.
Từ 4/8/2008 đến
22/8/2008
Kỹ sư, kỹ thuật viên phòng điều hành Trung tâm
8
Nâng cao năng lực quản lý cho cán bộ cao cấp.
Từ 11/8/2008 đến
 22/8/2008
Lãnh đạo đơn vị và trưởng phó các phòng ban
9
Hướng dẫn vận hành quá trình sản xuất xi măng trên hệ thống Cemulator cho cán bộ của CTy cổ phần XM Thăng Long.
Từ 8/9/2008 đến
24/9/2008
Kỹ sư, kỹ thuật viên phòng điều hành Trung tâm
10
Bồi dưỡng kiến thức marketing ứng dụng cho Công ty cổ phần xi măng Bỉm Sơn.
 
Từ 23/9/2008 đến 3/10/2008
Lãnh đạo và các cán bộ làm công tác thị trường
11
Giám sát và xử lý nhiệt trong lò quay xi măng phương pháp khô.
Từ 01/10/2008 đến 10/10/2008
 
Lãnh đạo và các cán bộ kỹ thuật các bộ phận có liên quan
12
Hướng dẫn vận hành quá trình SX XM trên hệ thống Cemulator cho cán bộ của CTy CP XM Thăng Long.
Từ 29/9/2008 đến 15/10/2008
Kỹ sư, kỹ thuật viên phòng điều hành Trung tâm
13
Kỹ năng lập kế hoạch - ký kết hợp đồng trong nền kinh tế thị trường.
Từ 22/10/2008 đến 30/10/2008
Lãnh đạo và các cán bộ làm công tác kế hoạch, kế toán…
14
Bồi dưỡng kiến thức về công nghệ, thiết bị sản xuất xi măng Poóc lăng và thị trường xi măng cho CTy CP XM Thăng Long.
Từ 17/9/2008 đến 3/10/2008
 
15
Bồi dưỡng kỹ năng quản trị sản xuất cho Công ty xi măng Tam Điệp.
Từ 24/10/2008 đến 30/10/2008
lãnh đạo và các cán bộ làm công tác quản lý
16
Bồi dưỡng kiến thức Tiếng Anh chuyên ngành cho kỹ sư mới tuyển dụng của CTy CP XM Bút Sơn.
Từ 11/9/2008 đến 25/10/2008
 
17
Hướng dẫn vận hành quá trình sản xuất xi măng trên hệ thống Cemulator cho kỹ sư của CTy CP XM Bút Sơn.
Từ 30/10/2008 đến 15/11/2008
Kỹ sư, kỹ thuật viên phòng điều hành Trung tâm
 
18
Hướng dẫn vận hành quá trình sản xuất xi măng trên hệ thống Cemulator cho kỹ sư của CTy CP XM Bút Sơn.
Từ 17/11/2008 đến 3/12/2008
Kỹ sư, kỹ thuật viên phòng điều hành Trung tâm

        - Các khoá học do Trung tâm tổ chức đều được các học viên và lãnh đạo công ty đánh giá cao : Tổ chức chu đáo, thời gian, nội dung giảng dạy thiết thực, bổ ích, vừa cập nhật được các kiến thức mới, hiện đại vừa mang tính chuyên ngành cao.
Đặc biệt trong năm 2008 Trung tâm đào tạo đã đào tạo 7 khoá hướng dẫn vận hành quá trình sản xuất xi măng trên hệ thống Cemulator ( mô phỏng) cho các dơn vị trong và ngoài Tổng công ty. Đây là một thế mạnh của Trung tâm Đào tạo vì hệ thống mô phỏng  này gần như một phòng điều hành trung tâm điều hành dây chuyền sản xuất xi măng. Qua khoá học, học viên có thể thực hành điều khiển vận hành các công đoạn chính trong dây chuyền sản xuất xi măng hiện đại như:
 • Thực hành khởi động, chạy ổn định và dừng chủ động công đoạn nghiền liệu.
 • Thực hành khởi động, chạy ổn định và dừng chủ động công đoạn nghiền than.
 • Thực hành khởi động, chạy ổn định và dừng chủ động công đoạn nghiền xi măng.
 • Thực hành khởi động, chạy ổn định và dừng chủ động công đoạn lò nung.
Trong khoá học các học viên còn được làm các bài tập tình huống và giải quyết một số sự cố thường xảy ra trong quá trình sản xuất.
 
II/ Phương hướng - Nhiệm vụ đào tạo năm 2009 
Thực hiện chủ trương của Chính phủ, của Tổng công ty về việc nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục đào tạo, phát triển nguồn nhân lực để chủ động và tích cực hội nhập, trên cơ sở kinh nghiệm đào tạo các năm qua, Trung tâm đào tạo xi măng xác định phương hướng, nhiệm vụ đào tạo trong năm 2009 và các năm tiếp theo như sau:
 
1- Tiếp tục tổ chức các khoá học bồi dưỡng kiến thức cho đội ngũ cán bộ theo hướng:
- Năm 2009, dự kiến tổ chức 16 khoá đào tạo ( kể cả ở trong nước và ở nước ngoài ).
- Xây dựng chương trình đào tạo theo các đối tượng học viên như: Nâng cao năng lực lãnh đạo cho cán bộ cao cấp; nâng cao kỹ năng quản lý cho đội ngũ cán bộ quản lý; nâng cao kiến thức chuyên môn nghiệp vụ, kỹ thuật và kỹ năng làm việc cho đội ngũ chuyên viên, kỹ thuật viên.
- Kết hợp nhiều hình thức đào tạo: đào tạo ở trong nước và đào tạo ở nước ngoài hoặc mời chuyên gia nước ngoài giảng dạy; đào tạo tập trung ngắn hạn ở Hà Nội với đào tạo tại các đơn vị
- Tăng cường tổ chức các dịch vụ tư vấn, đào tạo cho các đơn vị ngoài Tổng Công ty đặc biệt là các khoá học hướng dẫn vận hành các thiết bị chính trong dây chuyền sản xuất xi măng trên hệ thống Cemulator và tổ chức các đoàn đi thực tập tại các công ty sản xuất xi măng
2. Liên kết với các trường đại học trong và ngoài nước để đào tạo nâng cao và chuyên sâu như:
-  Đào tạo thạc sỹ Quản trị kinh doanh ( phiên dịch tiếng Việt) cho các cán bộ lãnh đạo, quản lý có độ tuổi từ 35 trở lên
- Đào tạo thạc sỹ cho các chuyên ngành kỹ thuật như tự động hoá, công nghệ thông tin, silicat ..vv.
- Đào tạo giám đốc điều hành chuyên nghiệp, giám đốc nhân sự chuyên nghiệp, giám đốc tài chính chuyên nghiệp, giám đốc bán hàng chuyên nghiệp.

3. Liên kết với các đơn vị trong và ngoài nước tiến hành nghiên cứu cải tiến kỹ thuật đào tạo, chuyển giao công nghệ.

 • Gửi mail cho bạn bè
 •     
 • In trang này ra giấy
 •     
 • Đưa ra file pdf
 •     
Các tin khác: