Tin tức sự kiện
Các đơn vị sản xuất xi măng
 
TIỆN ÍCH
# Email # Hướng dẫn sử dụng
# Hỏi đáp # Ites
# Văn bản pháp quy Liên hệ
Tư liệu phim
 
Xem tiếp »
Tư liệu ảnh
  • #
  • #
  • #
  • #
 
Xem tiếp »
 
Lễ ký kết hợp đồng hợp tác chiến lược




Ngày 08-8-2008, Tổng Công ty Công nghiệp xi măng Việt Nam tổ chức lễ ký kết hợp đồng dịch vụ tư vấn với Công ty tư vấn TNS Việt Nam liên kết với Công ty tư vấn Bolton Consulting Group (Hoa kỳ) và Công ty TNS Conversa (Newzeland) hỗ trợ Tổng Công ty CN xi măng Việt Nam xây dựng một chiến lược tổng  thể nhằm đưa các mục tiêu phát triển bền vững và kế hoạch thực hiện chiến lược từ nay đến năm 2020 và định hướng đến năm 2050. Công việc xây dựng chiến lược dự kiến kết thúc vào cuối tháng 10-2008.  

  • Gửi mail cho bạn bè
  •     
  • In trang này ra giấy
  •     
  • Đưa ra file pdf
  •     
Các tin khác: