Tin tức sự kiện
Các đơn vị sản xuất xi măng
 
TIỆN ÍCH
# Email # Hướng dẫn sử dụng
# Hỏi đáp # Ites
# Văn bản pháp quy Liên hệ
Tư liệu phim
 
Xem tiếp »
Tư liệu ảnh
  • #
  • #
  • #
  • #
 
Xem tiếp »
 
TỔNG KẾT SẢN XUẤT – KINH DOANH NĂM 2016

Báo cáo tổng kết sản xuất - kinh doanh năm 2016 và mục tiêu nhiệm vụ năm 2017

 

PHẦN THỨ NHẤT

TỔNG KẾT SẢN XUẤT – KINH DOANH NĂM 2016

 

I.         Kết quả Sản xuất – Kinh doanh năm 2016 của VICEM

 

 

I.         Chi tiết hoạt động SXKD chính năm 2016 của VICEM:

Về sản lượng sản xuất xi măng và clinker:

 

 

Về  tiêu thụ sản phẩm chính (xi măng + clinker):

 

PHẦN THỨ HAI

MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ NĂM 2017

 

I.  Mục tiêu năm 2017 của VICEM:

 

TT

Các chỉ tiêu

Đ.V.T

Mục tiêu năm 2017

1

Sản xuất Clinker

1.000 tấn

              ≥          18.000

2

Sản xuất Xi măng

1.000 tấn

              ≥          22.000

3

Tiêu thụ SP chính

(XM + Clinker)

1.000 tấn

              ≥          25.000

4

Doanh thu

Tỷ đồng

              ≥           35.000

5

Lợi nhuận trước thuế

Tỷ đồng

              ≥             2.000

6

Thu nhập bình quân

đ/người

Tương đương năm 2016

  • Gửi mail cho bạn bè
  •     
  • In trang này ra giấy
  •     
  • Đưa ra file pdf
  •     
Các tin khác: