Đơn vị thành viên
Các đơn vị sản xuất xi măng
 
TIỆN ÍCH
# Email # Hướng dẫn sử dụng
# Hỏi đáp # Ites
# Văn bản pháp quy Liên hệ
Tư liệu phim
 
Xem tiếp »
Tư liệu ảnh
  • #
  • #
  • #
  • #
 
Xem tiếp »
 
Công ty Liên doanh Xi măng Chinfon - Hải phòng

Địa chỉ:

Công ty được thành lập theo giấy phép đầu tư số 490/GP của Uỷ Ban Nhà nước Hợp tác & Đầu tư (nay là Bộ KH&ĐT) ngày 24/12/1992. Nhà máy sản xuất tại Tràng Kênh, Thuỷ Nguyên - TP.Hải Phòng, công suất 1,4 triệu tấn xi măng/năm.

Xem tiếp »
Công ty Liên doanh Xi măng Holcim - Việt Nam

Địa chỉ:

Theo giấy phép đầu tư số 808/GP của Uỷ Ban Nhà nước Hợp tác & Đầu tư (nay là Bộ KH&ĐT) tháng 2/1994. Nhà máy sản xuất ở Hòn Chông, tỉnh Kiên Giang và Trạm nghiền xi măng tại Cát Lái- TP.Hồ Chí Minh, công suất đầu tư ban đầu là 1,76 triệu tấn xi măng/năm; sau khi đầu tư công suất tăng lên là 2,2 triệu tấn năm.

Xem tiếp »
Công ty Liên doanh Xi măng Nghi Sơn

Địa chỉ:

Theo giấy phép đầu tư số 1200/GP của Uỷ Ban Nhà nước Hợp tác & Đầu tư (nay là Bộ KH&ĐT) ngày 11/04/1995. Nhà máy sản xuất tại Tĩnh Gia, Thanh Hoá, công suất 2,27 triệu tấn xi măng/năm.

Xem tiếp »