Tin tức sự kiện
Các đơn vị sản xuất xi măng
 
TIỆN ÍCH
# Email # Hướng dẫn sử dụng
# Hỏi đáp # Ites
# Văn bản pháp quy Liên hệ
Tư liệu phim
 
Xem tiếp »
Tư liệu ảnh
  • #
  • #
  • #
  • #
 
Xem tiếp »
 
Báo cáo chế độ tiền lương của doang nghiệp Date: 07 / 04 / 2017

Quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng của Tổng công ty Công Nghiệp Xi măng Việt Nam 2016

Xem tiếp »
Báo cáo quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng của Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam năm 2016 Date: 06 / 04 / 2016

( Công ty Mẹ-VICEM và Viện Công nghệ xi măng VICEM đơn vị hành chính sự nghiệp )

Xem tiếp »