Tin tức sự kiện
Các đơn vị sản xuất xi măng
 
TIỆN ÍCH
# Email # Hướng dẫn sử dụng
# Hỏi đáp # Ites
# Văn bản pháp quy Liên hệ
Tư liệu phim
 
Xem tiếp »
Tư liệu ảnh
  • #
  • #
  • #
  • #
 
Xem tiếp »
 
Báo cáo sản xuất kinh doanh năm 2017 của VICEM Date: 19 / 01 / 2018

Chi tiết Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017. Mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2018 của VICEM

Xem tiếp »
Báo cáo sơ kết Sản xuất kinh doanh 10 tháng năm 2017 Date: 16 / 11 / 2017

Chi tiết Tình hình thực hiện một số chỉ tiêu chủ yếu tháng 10/2017. Mục tiêu nhiệm vụ tháng 11 năm 2017

Xem tiếp »
Báo cáo sơ kết Sản xuất kinh doanh 9 tháng năm 2017 Date: 27 / 10 / 2017

Chi tiết Kết quả sản xuất – kinh doanh 9 tháng/2017 và Kế hoạch/Mục tiêu Quý IV/2017

Xem tiếp »
Kế hoạch sản xuất kinh doanh 5 năm Date: 14 / 07 / 2017

Chi tiết Kế hoạch sản xuất kinh doanh 5 năm từ năm 2015 đến năm 2020

Xem tiếp »
Báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm 2017 Date: 14 / 07 / 2017

Chi tiết Sơ kết sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2017 và mục tiêu nhiệm vụ quý III, 6 tháng cuối năm 2017

Xem tiếp »
Báo cáo sản xuất kinh doanh năm 2016 Date: 23 / 06 / 2017

Chi tiết BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ VỀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH HÀNG NĂM 2016 VÀ 03 NĂM GẦN NHẤT

Xem tiếp »
Báo cáo giao ban tháng 5 năm 2017 Date: 16 / 06 / 2017

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN MỘT SỐ CHỈ TIÊU CHỦ YẾU THÁNG 5/2017 MỤC TIÊU NHIỆM VỤ THÁNG 6 NĂM 2017

Xem tiếp »
TỔNG KẾT SẢN XUẤT – KINH DOANH NĂM 2016 Date: 11 / 01 / 2017

Báo cáo tổng kết sản xuất - kinh doanh năm 2016 và mục tiêu nhiệm vụ năm 2017

Xem tiếp »
Báo cáo giao ban tháng 10 -2016 Date: 15 / 11 / 2016

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN MỘT SỐ CHỈ TIÊU CHỦ YẾU THÁNG 10/2016 MỤC TIÊU NHIỆM VỤ THÁNG 11 NĂM 2016

Xem tiếp »
Báo cáo SXKD Quý III và 9 tháng đầu năm 2016 của VICEM Date: 24 / 10 / 2016

Báo cáo SXKD Quý III và 9 tháng đầu năm 2016 của VICEM

Xem tiếp »