Giới thiệu
Các đơn vị sản xuất xi măng
 
TIỆN ÍCH
# Email # Hướng dẫn sử dụng
# Hỏi đáp # Ites
# Văn bản pháp quy Liên hệ
Tư liệu phim
 
Xem tiếp »
Tư liệu ảnh
  • #
  • #
  • #
  • #
 
Xem tiếp »
 
Ban lãnh đạo qua từng thời kỳ

Chủ tịch Hội Đồng quản trị

Hoàng Quy
1995-1996

Khúc Văn Thành
1996-1999

Nguyễn Đình Chinh
1999-2001

 

Nguyễn Mận
2001-2006

Lê Văn Chung
2006 - 2012

 

Tổng Giám đốc

Trần Văn Huynh
1980-1982

Nguyễn Văn Mẫn
1983-1987

Nguyễn Văn Thiện
1987-1997

Nguyễn Đình Chinh
1997-1999
Nguyễn Mận
1999-2002
Nguyễn Văn Hạnh
2002-2006
   

Nguyễn Ngọc Anh
2007-2013

 

 

Uỷ viên Hội Đồng quản trị

Đặng Nghiêm Chính
1995-1997

Phùng Quang Phục
1994-1998

Nguyễn Đình Chinh
1995-1997

Đào Đình Khánh
1998-2002

Trịnh Công Loan
1998-2011

Nguyễn Thanh Chương
2002-2009

   

Nguyễn Khắc Bình
2002-2007

   

Phó Tổng Giám đốc

Trần Ngọc Ý
 

Nguyễn Ngọc Anh
1980-1986

Phạm Văn Căng
 

Nguyễn Ngọc Tặng
 

Nguyễn Văn Luận
 

Phùng Quang Phục
1988-1998

Nguyễn Quang Phục
 

Ngô Thế Minh
1992-1995

Nguyễn Thế Kham
1991 - 2006

Tống Văn Nga
1995-1998

Phạm Thanh Hải
1999-2005

Nguyễn Thanh Chương
1999-2002

Đỗ Đức Oanh
2002-2008

Lê Văn Chung
2004-2006

Vũ Văn Hiệp
2004-2009

 

Tạ Quang Bửu
2004-đến nay

Lý Tân Huệ
2007-2013

Nguyễn Hữu Quang
2011

 

Bí thư Đảng ủy Tổng công ty

 

 

Lê Văn Chung
2007 - 2012

 

 

Chủ tịch Công đoàn

 

Nguyễn Xuân Hậu
1980-1996

Mai Đức Đề
 1996-2013

 

 

Thông tin giới thiệu khác: