Giới thiệu
Các đơn vị sản xuất xi măng
 
TIỆN ÍCH
# Email # Hướng dẫn sử dụng
# Hỏi đáp # Ites
# Văn bản pháp quy Liên hệ
Tư liệu phim
 
Xem tiếp »
Tư liệu ảnh
  • #
  • #
  • #
  • #
 
Xem tiếp »
 
Lĩnh vực hoạt động

 

Căn cứ Điều 4 - Chương 1 tại Quyết định số Quyết định số 1278/QĐ-TTg ngày 22/10/2014 của Bộ Xây dựng, mục tiêu và ngành, nghề kinh doanh của Tổng Công Ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam bao gồm:

1. Mục tiêu:

a) Sản xuất kinh doanh, bảo toàn và phát triển vốn chủ sở hữu; hoàn thành các nhiệm vụ do Chủ sở hữu giao.

b) Tối đa hóa hiệu quả hoạt động chung của tổ hợp công ty mẹ - công ty con.

c) Phát triển công nghiệp xi măng và các ngành, nghề phục vụ công nghiệp xi măng và các ngành kinh tế khác một cách bền vững, đáp ứng nhu cầu xây dựng của nền kinh tế; hoàn thành các nhiệm vụ do Chủ sở hữu giao.

2. Ngành, nghề kinh doanh:

a/  Ngành nghề kinh doanh chính:

- Sản xuất, kinh doanh xi măng và các sản phẩm vật liệu xây dựng (bê tông, cốt liệu, vật liệu xây dựng không nung, vôi công nghiệp, các loại sản phẩm từ xi măng và vật liệu xây dựng khác);

- Tư vấn đầu tư, xây dựng và phát triển xi măng; nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao bí quyết sản xuất - kinh doanh, công nghệ; đào tạo và phát triển nguồn nhân lực.

b/  Ngành nghề kinh doanh có liên quan đến ngành nghề kinh doanh chính:

- Sản xuất, kinh doanh bao bì xi măng;

- Cung ứng, vận chuyển, phân phối xi măng, vật tư, thiết bị phục vụ sản xuất xi măng và vật liệu xây dựng;

- Chế tạo phụ tùng, thiết bị cho các Nhà máy xi măng và vật liệu xây dựng; sửa chữa, lắp ráp thiết bị cơ khí, thiết bị điện;

-  Xây dựng và khai thác cảng biển phục vụ cho sản xuất xi măng, vật liệu xây dựng;

- Xuất nhập khẩu; vận tải đường bộ, đường sông, đường biển. Hoạt động tài chính. Đầu tư, kinh doanh cơ sở hạ tầng, khu công nghiệp và đô thị; kinh doanh bất động sản, cho thuê nhà xưởng, kho tàng, nhà ở, văn phòng.

Thông tin giới thiệu khác: