Tin tức sự kiện
Các đơn vị sản xuất xi măng
 
TIỆN ÍCH
# Email # Hướng dẫn sử dụng
# Hỏi đáp # Ites
# Văn bản pháp quy Liên hệ
Tư liệu phim
 
Xem tiếp »
Tư liệu ảnh
  • #
  • #
  • #
  • #
 
Xem tiếp »
 
Từ khóa tìm kiếm*
Chuyên mục
Từ ngày
Đến ngày
 
Báo cáo sơ kết Sản xuất kinh doanh Quý I tháng năm 2018 Date: 11 / 04 / 2018

Chi tiết Báo cáo sơ kết hoạt động Sản xuất kinh doanh của Tổng công ty CN xi măng Việt Nam - Quý I tháng năm 2018

Xem tiếp »
Báo cáo sản xuất kinh doanh năm 2017 của VICEM Date: 19 / 01 / 2018

Chi tiết Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017. Mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2018 của VICEM

Xem tiếp »
Báo cáo sơ kết Sản xuất kinh doanh 10 tháng năm 2017 Date: 16 / 11 / 2017

Chi tiết Tình hình thực hiện một số chỉ tiêu chủ yếu tháng 10/2017. Mục tiêu nhiệm vụ tháng 11 năm 2017

Xem tiếp »
Báo cáo sơ kết Sản xuất kinh doanh 9 tháng năm 2017 Date: 27 / 10 / 2017

Chi tiết Kết quả sản xuất – kinh doanh 9 tháng/2017 và Kế hoạch/Mục tiêu Quý IV/2017

Xem tiếp »
Báo cáo tài chính công ty mẹ - VICEM Quý II 2017 Date: 16 / 08 / 2017

Chi tiết Bao gồm VP công ty mẹ - VICEM, CCID, Ban QLDA VICEM, Ban QLDA Đông Hồi

Xem tiếp »
Dừng tổ chức chào giá cạnh tranh dịch vụ "vận chuyển nội địa xi măng, clinker phục vụ xuất khẩu năm 2017-2018" Date: 11 / 08 / 2017

Chi tiết Thông báo về việc dừng tổ chức chào giá cạnh tranh dịch vụ "vận chuyển nội địa xi măng, clinker phục vụ xuất khẩu năm 2017-2018"

Xem tiếp »
Mời chào giá cạnh tranh dịch vụ "Vận chuyển nội địa Xi măng, clinker phục vụ xuất khẩu năm 2017-2018" Date: 01 / 08 / 2017

Chi tiết Tổng công ty Công nghiệp xi măng Việt Nam tổ chức chào giá cạnh tranh dịch vụ "Vận chuyển nội địa Xi măng, clinker phục vụ xuất khẩu năm 2017-2018"

Xem tiếp »
Kế hoạch sản xuất kinh doanh 5 năm Date: 14 / 07 / 2017

Chi tiết Kế hoạch sản xuất kinh doanh 5 năm từ năm 2015 đến năm 2020

Xem tiếp »
Báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm 2017 Date: 14 / 07 / 2017

Chi tiết Sơ kết sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2017 và mục tiêu nhiệm vụ quý III, 6 tháng cuối năm 2017

Xem tiếp »
BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ CÔNG ÍCH VÀ TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI (NẾU CÓ) NĂM 2016 Date: 23 / 06 / 2017

Chi tiết (Ban hành kèm theo Quy chế công bố thông tin ngày 23/12/2015 của Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam)

Xem tiếp »