Tel: ( +84.4)38.512425 - Fax: ( +84.4) 38.512778

Anh hùng lao động và chiến sĩ thi đua toàn quốc

Cập nhật: 18:15 | 08/02/2018

Hình ảnh các cán bộ nhân viên Vicem được danh hiệu anh hùng lao động và chiến sĩ thi đua toàn quốc.

anh hung lao dong va chien si thi dua toan quoc
AHLĐ Nguyễn Ngọc Anh - GĐ Công ty XM Hà Tiên 1, 2002
anh hung lao dong va chien si thi dua toan quoc
AHLĐ Nguyễn Văn Vinh - Thợ lò nung nhà máy XM Hải phòng, 1984
anh hung lao dong va chien si thi dua toan quoc
AHLĐ Nguyễn Hiền Viết - CN lái máy xúc XM Hải phòng, 1967
anh hung lao dong va chien si thi dua toan quoc
AHLĐ Nguyễn Văn Huyên - Thợ lò nung XM Hải phòng, 1965