Tel: ( +84.24)38.512425 - Fax: ( +84.24) 38.512778
 •  CTCP Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam (VietinBank Securities) thông báo bán đấu giá quyền mua cổ phần của Tổng công ty Xi măng Việt Nam tại Công ty Tài chính CP Tín Việt
 • thong bao lua chon ket qua nha cung cap
  Tổng công ty Xi măng Việt Nam (VICEM) thông báo kết quả lựa chọn Nhà cung cấp gói mua sắm "Dịch vụ bảo vệ tại Cơ quan VICEM"
 • thong bao moi chao gia canh tranh
  Tổng công ty Xi măng Việt Nam (VICEM) tổ chức lựa chọn Nhà cung cấp thực hiện Gói mua sắm “Dịch vụ bảo vệ tại cơ quan VICEM”, với các thông tin cụ thể như sau:
 • thong bao moi chao gia canh tranh
  Tổng công ty Xi măng Việt Nam (VICEM) tổ chức lựa chọn Nhà cung cấp thực hiện Gói mua sắm hàng hóa: “Dịch vụ khai hải quan, giám sát hàng hóa tại cảng và làm thủ tục cấp giấy chứng nhận xuất xứ đối với xi măng, clinker xuất khẩu của VICEM năm 2024”, với các thông tin cụ thể như sau:
 • thong bao lua chon ket qua nha cung cap
  Tổng công ty Xi măng Việt Nam (VICEM) trân trọng thông báo kết quả lựa chọn Nhà cung cấp gói mua sắm dịch vụ "Dịch vụ tổ chức hội nghị Tổng kết SXKD năm 2023 và kỷ niệm 94 năm Ngày truyền thống ngành Xi măng"
 • Tổng công ty Xi măng Việt Nam (VICEM) trân trọng thông báo kết quả lựa chọn Nhà cung cấp Gói mua sắm hàng hóa “Lịch Bloc năm 2024 cho Khối Văn phòng Vicem”
 • thong bao moi chao gia canh tranh
  Tổng công ty Xi măng Việt Nam (VICEM) tổ chức lựa chọn Nhà cung cấp thực hiện Gói mua sắm: “Dịch vụ tổ chức Hội nghị Tổng kết SXKD 2023 và lễ kỷ niệm 94 năm Ngày truyền thống ngành Xi măng Việt Nam”, với các thông tin cụ thể như sau:
 • thong bao moi chao gia canh tranh
  Tổng công ty Xi măng Việt Nam (VICEM) tổ chức lựa chọn Nhà cung cấp thực hiện Gói mua sắm: “Cung cấp hàng hóa Lịch Bloc năm 2024 cho Khối Văn phòng Cơ quan VICEM”, với các thông tin cụ thể như sau:
|< < 1 2 3 > >|