Tel: ( +84.24)38.512425 - Fax: ( +84.24) 38.512778
 • thong bao moi chao gia canh tranh
  Tổng công ty Xi măng Việt Nam (VICEM) tổ chức lựa chọn Nhà cung cấp thực hiện Gói mua sắm: tổ chức “Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tổng công ty Xi măng Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2022-2027”, với các thông tin cụ thể như sau:
 • thong bao moi chao gia canh tranh
  Tổng công ty Xi măng Việt Nam (VICEM) tổ chức lựa chọn Nhà cung cấp thực hiện Gói mua sắm: tổ chức “Chương trình nâng cao kỹ năng bán hàng cho các cán bộ làm công tác tiêu thụ Vicem năm 2022”, với các thông tin cụ thể như sau:  
 • thong bao moi chao gia canh tranh
  Tổng công ty Xi măng Việt Nam (VICEM) tổ chức lựa chọn Nhà cung cấp thực hiện Gói mua sắm: “Hội thảo đánh giá hiệu quả sữa chữa, xử lý “nút thắt” trong dây chuyền công nghệ tại các đơn vị thành viên”, với các thông tin cụ thể như sau:  
 • thong bao ket qua lua chon nha cung cap
  Tổng công ty Xi măng Việt Nam thông báo kết quả lựa chọn nhà cung cấp gói mua sắm "dịch vụ thủ tục hải quan, giám sát hàng hóa tại cảng và làm thủ tục cấp giấy chứng nhận xuất sứ"  với các nội dung chính sau:
 • thong bao ket qua lua chon nha cung cap
  Tổng công ty Xi măng Việt Nam (VICEM) thông báo kết quả lựa chọn Nhà cung cấp Gói mua sắm dịch vụ “Hội nghị Tổng kết SXKD 2021 và Kỷ niệm 92 năm Ngày truyền thống ngành Xi măng Việt Nam”, cụ thể như sau:  
 • thong bao ket qua chi dinh thau theo quy trinh rut gon
  Tổng công ty Xi măng Việt Nam thông báo kết quả chỉ định thầu (theo quy trình rút gọn) gói thầu Lập báo cáo kinh tế kỹ thuật và thi công công trình "Sửa chữa chống dột nhà xe và sử lý chống dột tầng 8 tại trụ sở cơ quan VICEM"
 • thong bao moi chao gia canh tranh
  Tổng công ty Xi măng Việt Nam (VICEM) tổ chức lựa chọn Nhà cung cấp thực hiện Gói mua sắm dịch vụ: “Hội nghị Tổng kết SXKD 2021 và Kỷ niệm 92 Ngày truyền thống ngành Xi măng Việt Nam”, với các thông tin cụ thể như sau
 • thong bao moi chao gia canh tranh
  Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam (VICEM) tổ chức lựa chọn Nhà cung cấp thực hiện Gói mua sắm: “Dịch vụ thủ tục hải quan, giám sát hàng hóa tại cảng và làm thủ tục cấp giấy chứng nhận xuất xứ đối với xi măng, clinker xuất khẩu của VICEM năm 2022” với các thông tin cụ thể sau:  
|< < 1 2 3 > >|