Tel: ( +84.24)38.512425 - Fax: ( +84.24) 38.512778

Báo cáo một số nội dung về công tác xác định giá trị doanh nghiệp khi cổ phần hóa VICEM

Cập nhật: 13:38 | 05/09/2019

Ngày 4 & 5/9/2019 một số báo đăng bài phản ánh việc xác định Giá trị doanh nghiệp của Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam (VICEM) khi cổ phần hóa còn thiếu, "Bỏ quên" hơn ngàn tỷ.  VICEM xin báo cáo và có ý kiến về vấn đề này như sau: 

Tải về

tin mới hơn