Tel: ( +84.24)38.512425 - Fax: ( +84.24) 38.512778

Bổ nhiệm Phó tổng giám đốc Tổng công ty Xi măng Việt Nam

Cập nhật: 09:00 | 14/09/2023

Ngày 12/09/2023, Hội đồng Thành viên Tổng công ty Xi măng Việt Nam (VICEM) bổ nhiệm ông Nguyễn Thanh Tùng giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc VICEM 

Tải về