Tel: ( +84.24)38.512425 - Fax: ( +84.24) 38.512778

Có 50 nhà máy xi măng phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính năm 2022

Cập nhật: 14:57 | 24/02/2022

Năm 2022, ngành xây dựng là một trong 6 lĩnh vực phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính theo Quyết định 01/2022/QĐ-TTg ngày 18/1/2022 của Thủ tướng Chính phủ về danh mục lĩnh vực, cơ sở phát thải khí nhà kính phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính.  

Nội dung thực hiện kiểm kê khí nhà kính gồm việc tiêu thụ năng lượng trong ngành xây dựng và quá trình công nghiệp trong sản xuất vật liệu xây dựng.

Như vậy, theo thống kê, sẽ có 104 đơn vị nằm trong danh mục các cơ sở phát thải khí nhà kính phải thực hiện kiểm kê thuộc ngành xây dựng theo Quyết định số 01/2022/QĐ-TTg. Các đơn vị này phân bổ theo khu vực Tây Bắc Bộ, đồng bằng sông Hồng, Bắc Trung Bộ, Đông Nam Bộ, Đồng bằng sông Cửu Long... và căn cứ vào lượng tiêu thụ nặng lượng (TOE) của năm 2020.

Theo phân bổ thì các đơn vị phải thực hiện kiểm kê phát thải khí nhà kính thuộc ngành xây dựng thuộc các nhóm ngành nghề, loại hình kinh doanh gồm: sản xuất xi măng, khách sạn, thương mại dịch vụ, tòa nhà văn phòng - trụ sở và tòa nhà hỗn hợp.

Trong số đó, nhóm sản xuất xi măng dẫn đầu với 50 đơn vị xi măng; tiếp đến là 22 doanh nghiệp hoạt động thương mại dịch vụ, 15 khách sạn, 9 tòa nhà hỗn hợp và 8 tòa nhà văn phòng - trụ sở.

Với nhóm sản xuất xi măng, hiện Hà Nam là tỉnh dẫn đầu với 5 đơn vị gồm: Nhà máy xi măng Bút Sơn, Nhà máy xi măng Hoàng Long, Nhà máy xi măng Thành Thắng, Nhà máy Xi măng Vissai Hà Nam, Nhà máy Xi măng Xuân Thành.

Tiếp đến nhóm các địa phương có 4 doanh nghiệp góp mặt trong danh sách này là: tỉnh Hải Dương với Nhà máy Xi măng Hoàng Thạch, Nhà máy Xi măng Phú Tân, Nhà máy Xi măng Phúc Sơn, Nhà máy Xi măng Thành Công 3; tỉnh Thanh Hóa có Nhà máy Xi măng Bỉm Sơn, Nhà máy Xi măng Long Sơn, Nhà máy Xi măng Công Thành, Nhà máy Xi măng Nghi Sơn 2.

Cả 2 tỉnh Nghệ An và Quảng Bình cùng có 4 đơn vị góp mặt trong danh sách này gồm: Nhà máy Xi măng Tân Thắng, Nhà máy Xi măng Sông Lam 1, Nhà máy Xi măng Sông Lam 2, Nhà máy Xi măng Công ty cổ phần Xi măng Vicem Hoàng Mai (Nghệ An); Nhà máy Xi măng Áng Sơn 1, Nhà máy Xi măng Vạn Ninh, Nhà máy Xi măng Văn hóa, Nhà máy Xi măng Sông Gianh (Quảng Bình).

Nhóm các địa phương có 3 doanh nghiệp sản xuất xi măng phải thực hiện kiểm kê phát thải khí nhà kính năm nay gồm: Tỉnh Hòa Bình với Nhà máy Xi măng Trung Sơn, Nhà máy Xi măng X18, Nhà máy Xi măng Vĩnh Sơn. Cùng đó là tỉnh Thái Nguyên với Nhà máy Xi măng La Hiên, Nhà máy Xi măng Quán Triều, Nhà máy Xi măng Quang Sơn...

co 50 nha may xi mang phai thuc hien kiem ke khi nha kinh nam 2022
Dây chuyền Lò nung Klinker xi măng

Hiện Chính phủ đã giao Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Bộ: Công Thương, Giao thông Vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây dựng cùng Ủy ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ quy định của Luật Bảo vệ môi trường, rà soát danh mục lĩnh vực, cơ sở phát thải khí nhà kính phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính, trình Thủ tướng Chính phủ quyết định cập nhật danh mục theo quy định.

Các cơ sở phát thải khí nhà kính phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính quy định và chủ động cung cấp thông tin liên quan gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì rà soát tổng lượng tiêu thụ năng lượng, công suất hoạt động. Trên cơ sở đó, Bộ Tài nguyên và Môi trường tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định việc điều chỉnh, cập nhật vào danh mục.

Chính phủ đã giao Bộ trưởng các Bộ: Tài nguyên và Môi trường, Công Thương, Giao thông Vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây dựng và Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chịu trách nhiệm về tính chính xác, thống nhất, công bằng, minh bạch trong việc cập nhật, điều chỉnh danh mục phù hợp với cam kết quốc tế mà Việt Nam tham gia; phù hợp với điều kiện, tình hình phát triển kinh tế - xã hội và tạo thuận lợi cho các tổ chức, doanh nghiệp thực hiện.

Nguồn: Thu Hằng (TTXVN)