Tel: ( +84.24)38.512425 - Fax: ( +84.24) 38.512778

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ QUYỀN MUA CỔ PHẦN CỦA TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP XI MĂNG VIỆT NAM TẠI CÔNG TY TÀI CHÍNH CỔ PHẦN TÍN VIỆT

Cập nhật: 13:57 | 13/03/2019

Hiện nay, VICEM đang thực hiện bán đấu giá quyền mua cổ phần của VICEM tại Công ty Tài chính Cổ phần Tín Việt

Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 05/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 22/01/2019 và Văn bản số 235/VICEM-HĐTV ngày 12/02/2019 của Hội đồng thành viên Tổng Công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam)

I. Tổ chức là chủ sở hữu quyền mua chuyển nhượng

:

Tổng Công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam

II. Tổ chức có quyền mua cổ phần cần chuyển nhượng

:

Công ty Tài chính Cổ phần Tín Việt

- Địa chỉ: Tầng 17, Tòa nhà Mipec Tower, Số 229 Tây Sơn, Phường Ngã Tư Sở, Quận Đống Đa, Hà Nội

- Điện thoại: 024. 3851 2425/3851 9659/3851 9661

1. Ngành nghề kinh doanh chính

:

Hoạt động trung gian tiền tệ khác; Hoạt động cho thuê tài chính; Hoạt động của đại lý và môi giới bảo hiểm.

2. Vốn điều lệ

:

- Vốn điều lệ đăng ký: 604.921.000.000 đồng (Sáu trăm linh tư tỷ, chín trăm hai mươi mốt triệu đồng)

- Vốn điều lệ thực góp: 668.981.680.000 đồng

3. Tổ chức thực hiện Bán đấu giá

:

CTCP Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt nam

4. Điều kiện tham gia đấu giá

:

Các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước có đủ năng lực tài chính, đáp ứng đủ điều kiện theo quy định của pháp luật và theo quy định tại Quy chế bán đấu giá quyền mua cổ phần của Tổng Công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam tại Công ty Tài chính Cổ phần Tín Việt do CTCP Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam ban hành.

5. Quyền mua cổ phần được chào bán

- Loại quyền mua được chào bán

:

Quyền mua cổ phần phổ thông phát hành thêm

- Tổng số quyền mua chào bán

:

10.034.732 quyền mua

Cứ 05 quyền mua sẽ được mua 03 cổ phần phát hành thêm của Công ty Tài chính Cổ phần Tín Việt trong đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu

- Phương thức chuyển nhượng quyền mua cổ phần

:

Đấu giá công khai theo hình thức đấu giá thông thường

- Giá khởi điểm

:

290 đồng/quyền mua

- Bước giá

:

100 đồng

- Bước khối lượng

:

01 quyền mua

6. Thời gian và địa điểm đăng ký tham gia đấu giá, nộp tiền đặt cọc

- Thời gian

:

Từ 8h30’ ngày 14/03/2019 đến 16h00’00” ngày 26/03/2019 (sáng từ 8h30’ – 11h30’; chiều từ 13h30’ đến 16h00’ các ngày làm việc)

- Địa điểm

:

CTCP Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam

Địa chỉ: 306 Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Hà Nội

7. Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá

Nhà đầu tư nộp Phiếu tham dự đấu giá trực tiếp tại địa điểm đấu giá (CTCP Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam – 306 Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Hà Nội) chậm nhất 10h00’ ngày 02/04/2019 hoặc dưới hình thức gửi thư bảo đảm qua đường bưu điện đến Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam chậm nhất 16h00’ ngày 01/04/2019.

8. Thời gian và địa điểm tổ chức đấu giá

- Thời gian

:

09h30’ ngày 02/04/2019

- Địa điểm

:

CTCP Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam

Địa chỉ: 306 Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Hà Nội

9. Thời gian nộp tiền mua quyền mua cổ phần

:

Từ ngày 02/04/2019 đến ngày 08/04/2019.

10. Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc

:

Từ ngày 02/04/2019 đến ngày 08/04/2019.

Nhà đầu tư tham gia đấu giá mua quyền mua cổ phần có thể nhận Bản công bố thông tin, Quy chế bán đấu giá quyền mua cổ phần và các tài liệu khác liên quan tại địa điểm đăng ký và trên website: www.vicem.vn;www.cts.vn;www.vietcredit.vn

Tải tài liệu tại đây