Tel: ( +84.24)38.512425 - Fax: ( +84.24) 38.512778

Thông báo đấu giá bán cổ phần của công ty Tài chính cổ phần Tín Việt

Cập nhật: 17:50 | 08/08/2023

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thông báo đấu giá bán cổ phần của Công ty Tài chính cổ phần Tín Việt do Tổng công ty Xi măng Việt Nam sở hữu  

Tổng Công ty Xi măng Việt Nam
Công ty Tài chính cổ phần Tín Việt
Tầng 17, tòa nhà Mipec Tower, số 229 Tây Sơn, phường Ngã Tư Sở, quận Đống Đa, Hà Nôi
Ngành nghề kinh doanh: Huy động tiền gửi từ tổ chức, cho vay và thuê tài chính với các tổ chức, cá nhân ...
701.372.140.000 đồng
10.000 đồng/cổ phần
71.759 đồng/cổ phần
10.034.732 cổ phần
10.034.732 cổ phần

+ Thời gian: Từ ngày 08/08/2023 đến 15h30 ngày 22/08/2023

+ Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá (file Phụ lục danh sách các đại lý đấu giá)

Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 25/08/2023

+ Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký

09h00 ngày 29/08/2023
+ Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Tải về

Tải về

Tải về

Tải về

Tải về

Tải về

Tải về

Tải về

Tải về

Tải về

Tải về

Tải về

Tải về

Tải về

Tải về

Tải về

Tải về