Tel: ( +84.24)38.512425 - Fax: ( +84.24) 38.512778

Thông báo kết quả chào giá cạnh tranh

Cập nhật: 18:00 | 28/08/2018

Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn Nhà cung cấp Gói mua sắm: “Tư vấn chiến lược phát triển thương hiệu VICEM”

thong bao ket qua chao gia canh tranh

THÔNG BÁO KẾT QUẢ CHÀO GIÁ CẠNH TRANH

Căn cứ Quyết định số 1533/QĐ-VICEM ngày 24/8/2018 về việc phê duyệt kết quả lựa chọn Nhà cung cấp Gói mua sắm: “Tư vấn chiến lược phát triển thương hiệu VICEM”, Tổng Công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam (VICEM) trân trọng thông báo kết quả lựa chọn Nhà cung cấp như sau:

  1. Tên gói mua sắm: “Tư vấn chiến lược phát triển thương hiệu VICEM”
  2. Nhà cung cấp được lựa chọn: Công ty Cổ phần Tư vấn truyền thông MVV SnP

Trân trọng thông báo./.