Tel: ( +84.24)38.512425 - Fax: ( +84.24) 38.512778

Thông báo kết quả chào giá cạnh tranh

Cập nhật: 16:00 | 11/09/2018

Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn Nhà cung cấp Gói mua sắm: “Quay TVC quảng cáo hình ảnh vỏ bao xi măng mới”

thong bao ket qua chao gia canh tranh

THÔNG BÁO KẾT QUẢ CHÀO GIÁ CẠNH TRANH

Căn cứ Quyết định số 1647/QĐ-VICEM ngày 10/9/2018 về việc phê duyệt kết quả lựa chọn Nhà cung cấp Gói mua sắm: “Quay TVC quảng cáo hình ảnh vỏ bao xi măng mới”, Tổng Công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam (VICEM) trân trọng thông báo kết quả lựa chọn Nhà cung cấp như sau:

  1. Tên Gói mua sắm: “Quay TVC quảng cáo hình ảnh vỏ bao xi măng mới”
  2. Nhà cung cấp được lựa chọn: Công ty Cổ phần Truyền thông PSC.

Trân trọng thông báo./.