Tel: ( +84.24)38.512425 - Fax: ( +84.24) 38.512778

Thông báo kết quả lựa chọn nhà cung cấp

Cập nhật: 16:00 | 04/01/2023

Tổng công ty Xi măng Việt Nam (VICEM) trân trọng thông báo kết quả lựa chọn Nhà cung cấp Gói mua sắm dịch vụ “Lắp dựng nhà bạt-trang trí khánh tiết tổ chức hội nghị Tổng kết SXKD 2022 và kỷ niệm 93 năm Ngày truyền thống ngành Xi măng Việt Nam”, cụ thể như sau:  

I. THÔNG TIN KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ CUNG CẤP

1. Tên Nhà cung cấp được lựa chọn: Công ty CP đầu tư tổng hợp Đại Việt

2. Giá trúng thầu: 3.144.210.600 đồng (Chưa bao gồm thuế VAT)

3. Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói

4. Thời gian thực hiện hợp đồng: Ngày 07 tháng 01 năm 2023

II. DANH SÁCH NHÀ CUNG CẤP KHÔNG ĐƯỢC LỰA CHỌN VÀ TÓM TẮT LÝ DO KHÔNG ĐƯỢC LỰA CHỌN

1. Đối với Công ty Cổ phần Golf Việt Nam

- Lý do không được lựa chọn: Hồ sơ của Nhà cung cấp không đáp ứng theo yêu cầu của Thư mời chào giá ngày 21/12/2022.

2. Đối với Công ty TNHH thương mại ứng dụng Công nghệ truyền thông Tân Thanh

- Lý do không được lựa chọn: Hồ sơ của Nhà cung cấp không đáp ứng theo yêu cầu của Thư mời chào giá ngày 21/12/2022.

III. KẾ HOẠCH HOÀN THIỆN HỢP ĐỒNG

Kế hoạch hoàn thiện và ký kết hợp đồng với Công ty CP đầu tư tổng hợp Đại Việt sẽ được thực hiện trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày gửi thông báo.

Tổng công ty Xi măng Việt Nam thông báo đến các Nhà cung cấp được biết và mời Nhà cung cấp được lựa chọn đến Văn phòng của Tổng công ty để thương thảo, đàm phán ký kết hợp đồng.

Trân trọng./.