Tel: ( +84.24)38.512425 - Fax: ( +84.24) 38.512778

THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ CẠNH TRANH

Cập nhật: 15:00 | 11/09/2023

Tổng công ty Xi măng Việt Nam (VICEM) tổ chức lựa chọn Nhà cung cấp thực hiện Gói mua sắm dịch vụ: “Khám sức khỏe định kỳ cho CBCNV cơ quan VICEM, CCID và Viện CNXM năm 2023”, với các thông tin cụ thể như sau:  

- Bên mời chào giá: Tổng công ty Xi măng Việt Nam.

- Tên Gói mua sắm: Khám sức khỏe định kỳ cho CBCNV cơ quan VICEM, CCID và Viện CNXM năm 2023.

- Thời gian phát hành Thư mời chào giá: Từ 16h00 ngày 11/9/2023 đến 16h00 ngày 18/9/2023 (Trong giờ hành chính).

- Thời gian nộp thư chào giá: Chậm nhất vào 16h00 ngày 18/09/2023.

- Địa điểm nhận hồ sơ chào giá: Văn phòng VICEM – Địa chỉ: Tầng 1, Số 228 Lê Duẩn, phường Trung Phụng, Đống Đa, Hà Nội. Số điện thoại: 0243.851.2425

Các đơn vị đăng ký đến nhận Thư mời chào giá đề nghị mang theo Giấy Giới thiệu của đơn vị, chứng minh thư/căn cước công dân và đề nghị ghi lại email, số điện thoại để liên hệ.

Kính mời các Nhà cung cấp quan tâm chào giá.