Tel: ( +84.24)38.512425 - Fax: ( +84.24) 38.512778

Thông báo tổ chức chào bán thanh lý TSCĐ và CCDC đã qua sử dụng

Cập nhật: 11:10 | 11/03/2019

Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam tổ chức chào bán thanh lý TSCĐ và CCDC đã qua sử dụng, hỏng không cần dùng

Căn cứ Quyết định số 344/QĐ-VICEM ngày 27/2/2019 về việc giá khởi điểm bán thanh lý TSCĐ, CCDC hỏng của Văn phòng Công ty mẹ VICEM; Danh mục TSCĐ,CCDC hỏng gồm: Điều hòa, máy tính, thiết bị văn phòng và bàn ghế tủ hỏng… (Tại các biểu số 01, 02, 03, 04 kèm Theo)

Giá khởi điểm: 7.000.000 đồng (Bẩy triệu đồng chẵn) đã bao gồm thuế GTGT

(Giá trên gồm các loại phí, tháo dỡ, vệ sinh, vận chuyển đến nơi tiêu hủy toàn bộ tất cả các danh mục tại biểu 01, 02, 03, 04)

Hình thức chào bán: Chào bán rộng rãi công khai

+ Đăng thông tin trên trang Web của VICEM

+ Thông báo dán tại Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam.

- Thời gian xem TSCĐ, CCDC thanh lý, nhận hồ hồ sơ đăng ký mua 11/3/2019. (Liên hệ anh Dũng Bộ phận Hành chính Quản trị Văn phòng VICEM)

- Địa điểm: 228 Lê Duẩn, phường Trung Phụng, quận Đống Đa, TP Hà Nội.

- Mở thầu ngày 13/3/2019

TSCĐ, CCDC hỏng thanh lý VICEM sẽ thông báo bán cho cá nhân, đơn vị nào có giá mua cao nhất, nhưng không thấp hơn giá khởi điểm được đề xuất và nộp đủ tiền trước khi nhận hàng. Cá nhân, đơn vị được mua sẽ chịu trách nhiệm vận chuyển, dọn vệ sinh sạch sẽ và chuyển hàng thanh lý ra khỏi VICEM sau 2 ngày kể từ khi nhận thông báo chúng thầu.

Trân trọng!