Tel: ( +84.24)38.512425 - Fax: ( +84.24) 38.512778
  • co phan hoa cac doanh nghiep nha nuoc
    Cổ phần hóa là cách gọi tắt của việc chuyển đổi các doanh nghiệp nhà nước thành công ty cổ phần ở Việt Nam. Chương trình cổ phần hóa bắt đầu được Việt Nam thử nghiệm trong các năm 1990-1991 và chính thức được thực hiện từ năm 1992, được đẩy mạnh từ năm 19
|< < 1 2 3 > >|
  • Xin chờ trong giây lát...
    VICEM Hướng tới Công nghệ mới ngành Xi măng