Tel: ( +84.24)38.512425 - Fax: ( +84.24) 38.512778

Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam hoàn thành tốt nhiệm vụ Sản xuất kinh doanh quý I năm 2019

Cập nhật: 16:48 | 19/04/2019

Quí I năm 2019 tập thể Cán bộ Công nhân Lao động toàn VICEM đã nỗ lực, cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ Sản xuất kinh doanh.  

Ngày 08/4/ 2019 Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam (VICEM) tổ chức Hội nghị sơ kết SXKD quý I năm 2019 và bàn giải pháp thực hiện nhiệm vụ quý II năm 2019. Tham dự hội nghị có các đồng chí lãnh đạo VICEM, lãnh đạo các Phòng/Ban VICEM; lãnh đạo các Công ty thành viên trong VICEM, đại diện lãnh đạo các công ty Liên doanh có vốn góp của VICEM.

tong cong ty cong nghiep xi mang viet nam hoan thanh tot nhiem vu san xuat kinh doanh quy i nam 2019
Đồng chí Bùi Hồng Minh - Phụ trách Đảng ủy, phụ trách Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc VICEM Phát biểu

Tại hội nghị, sau báo cáo đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh quý I và mục tiêu, nhiệm vụ quý II năm 2019 của Phòng Kế hoạch-Chiến lược VICEM, ý kiến tham luận của các đơn vị thành viên VICEM, đồng chí Bùi Hồng Minh - Phụ trách Đảng ủy, phụ trách Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc VICEM đã phát biểu kết luận hội nghị. Đồng chí biểu dương sự nỗ lực, cố gắng của tập thể Cán bộ Công nhân Lao động toàn VICEM với kết quả sản xuất kinh doanh đạt được trong quí I năm 2019.

Sản lượng sản xuất Clinker đạt 5,014 triệu tấn, tăng 5,1%; sản lượng sản xuất xi măng đạt 5,7 triệu tấn, tăng 16,1% so với cùng kỳ. Tổng sản phẩm tiêu thụ ước đạt 6,75 triệu tấn tăng 3,9% so với cùng kỳ, trong đó tiêu thụ xi măng (bao gồm cả xuất khẩu) đạt 5,9 triệu tấn tăng 18% so với cùng kỳ. Riêng tháng 3/2019 sản lượng tiêu thụ xi măng đạt trên 2,7 triệu tấn, tăng 27% so với cùng kỳ, là mức tăng cao nhất từ trước đến nay. Lợi nhuận của toàn VICEM (chưa tính chênh lệch tỷ giá cuối kỳ) tăng 24,3% so với cùng kỳ, trong đó lợi nhuận của khối các Công ty Sản xuất Xi măng tăng 51,7% so với cùng kỳ

tong cong ty cong nghiep xi mang viet nam hoan thanh tot nhiem vu san xuat kinh doanh quy i nam 2019
Các đại biểu tham dự hội nghị

Phát huy những kết quả đã đạt được, Quý II năm 2019 Tổng công ty tiếp tục thực hiện Chiến lược sản xuất kinh doanh; Chiến lược đầu tư xây dựng và Đề án tái cấu trúc, cổ phần hóa. Sau khi thảo luận, để đạt được mục tiêu quý II, Tổng giám đốc Bùi Hồng Minh đã thống nhất các giải pháp đối với từng lĩnh vực:

Lĩnh vực Quản lý sản xuất: Tiếp tục xử lý các “nút thắt” trong dây truyền công nghệ để đạt được 3 mục tiêu: Tăng năng lực sản xuất, giảm tiêu hao và bảo vệ môi trường. Xây dựng các mục tiêu về tỷ lệ sử dụng tro, xỷ trong sản xuất xi măng, có phương án quản lý các nguồn nguyên liệu tro, xỷ phục vụ sản xuất xi măng để kiến nghị với Nhà nước từng bước nghiên cứu thay thế nguyên liệu điều chỉnh trong sản xuất Clinker, thực hiện đốt rác thải góp phần bảo vệ môi trường và tiết kiệm tài nguyên cho đất nước.

Lĩnh vực tiêu thụ: Tiếp tục cấu trúc lại sản phẩm để tăng doanh thu, nâng cao hiệu quả, thực hiện chiến lược nâng cao sản lương tiêu thụ tại thị trường Tây Bắc, Nam Trung Bộ - Tây Nguyên và miền Nam; Duy trì và phát triển các thương hiệu mạnh của VICEM. Điều phối Clinker để tối ưu hóa năng lực sản xuất của các đơn vị nhằm phát huy tối đa sức mạnh thương hiệu, hệ thống phân phối, logistic của các đơn vị, phù hợp với chiến lược thị trường về thương hiệu.

Lĩnh vực Tài chính kế toán: Ban hành hướng dẫn chung toàn VICEM về tính giá thành tại phân đoạn bốc xúc vận chuyển; nguyên tắc hạch toán, phân bổ chi phí sửa chữa; thống nhất cách thức phân bổ chi phí cố định trong chi phí quản lý, chi phí bán hàng và chi phí tài chính để tính giá thành toàn bộ sản phẩm.

Lĩnh vực Đầu tư xây dựng: cần chuẩn bị đầy đủ về nhân lực, tài chính trước khi thực hiện đầu tư dự án. Tăng cường tính công khai minh bạch và hiệu quả trong việc lựa chọn nhà thầu. Tiếp tục mở rộng đầu tư, cải tạo nâng công suất nhằm tăng năng lực sản xuất của Tổng công ty, trước mắt tập trung đầu tư chiều sâu để nâng cao năng lực sản xuất Clinker và Xi măng. Tiếp tục tìm kiếm để mua bán, sáp nhập các nhà máy phù hợp với chiến lược của VICEM.

Công tác tái cơ cấu, cổ phần hóa: Với trách nhiệm là trụ cột dẫn dắt ngành Xi măng Việt Nam, Tổng công ty sẽ đề xuất với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về Chiến lược phát triển ngành, những đề án cụ thể để tái cấu trúc VICEM trong tương lai.

Lĩnh vực Công nghệ thông tin: Số hóa và online trong hoạt động sản xuất và tiêu thụ. Hướng tới đặt hàng, xuất hàng online, quản lý toàn bộ hệ thống bán hàng bằng công nghệ thông tin.

Công tác Tổ chức và nguồn nhân lực: Triển khai xây dựng và trình phê duyệt Đề án tăng năng suất lao động trong thời đại công nghiệp 4.0 với mục tiêu tăng bình quân 10%/năm.

Lĩnh vực Kế hoạch - Chiến lược: Triển khai thực hiện mục tiêu nhiệm vụ theo nội dung của Đề án tái cơ cấu VICEM giai đoạn 2019 – 2025 và Chiến lược phát triển ngành Xi măng Việt Nam sau khi được phê duyệt.

Công tác An toàn lao động và Môi trường: Nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, kiểm soát bụi, khí thải và vệ sinh môi trường. Tăng cường công tác trồng cây xanh, thảm cỏ trong nhà máy, phấn đấu diện tích cây xanh, thảm cỏ trên 30% diện tích nhà máy.

Với tinh thần Thi đua yêu nước, Cán bộ Công nhân lao động VICEM tiếp tục nỗ lực phấn đấu nhiều hơn nữa hoàn thành các mục tiêu quí II và cả năm 2019 chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của Đất nước và chào mừng 120 năm ngày ra đời ngành Công nghiệp Xi măng Việt Nam, 90 năm ngày truyền thống ngành Xi măng.

Tin Văn phòng VICEM