Tel: ( +84.24)38.512425 - Fax: ( +84.24) 38.512778

TUYÊN TRUYỂN KỶ NIỆM CÁC NGÀY LỄ LỚN VÀ SỰ KIỆN LỊCH SỬ QUAN TRỌNG NĂM 2024

Cập nhật: 15:52 | 06/02/2024

Ban cán sự đảng Bộ Xây dựng ban hành văn bản số 545-CV/BCSĐ  về việc đẩy mạnh tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng năm 2024 

Tải về: