Tel: ( +84.24)38.512425 - Fax: ( +84.24) 38.512778

Vỏ bao xi măng mới của Vicem

Cập nhật: 16:17 | 15/10/2018

Đáp ứng yêu cầu của khách hàng, Vicem đưa vào sử dụng vỏ bao xi măng mới.

vo bao xi mang moi cua vicem 260
VICEM THAY ĐỔI VỎ BAO
vo bao xi mang moi cua vicem 260
MẪU VỎ BAO XI MĂNG MỚI
vo bao xi mang moi cua vicem 260
MẪU VỎ BAO XI MĂNG MỚI