Tel: ( +84.4)38.512425 - Fax: ( +84.4) 38.512778

Xi măng Bỉm Sơn Truyền thống và Hiện đại

652 lượt xem - 16:36 | 22/01/2019

Công ty Xi măng VICEM Bỉm Sơn thành viên của VICEM đơn vị có truyền thống gần 40 năm xây dựng và phát triển