Tel: ( +84.24)38.512425 - Fax: ( +84.24) 38.512778

BỔ NHIỆM THÀNH VIÊN HĐTV TỔNG CÔNG TY XI MĂNG VIỆT NAM

Cập nhật: 11:37 | 25/06/2024

Ngày 11/6/2024 Bộ trưởng Bộ Xây dựng đã có Quyết định bổ nhiệm ông Lưu Đình Cường giữ chức vụ Thành viên HĐTV Tổng công ty Xi măng Việt Nam

Tải về: