Tel: ( +84.24)38.512425 - Fax: ( +84.24) 38.512778

Xi măng thông dụng

 • Clinker thương phẩm
 • Xi măng thương phẩm

Xi măng đặc biệt

 • Xi măng bền sun phát
 • Xi măng pooclăng trắng
 • Xi măng pooc lăng ít tỏa nhiệt

Bán thành phẩm

 • Clinker thương phẩm
 • Xi măng thương phẩm

Các sản phẩm khác

 • Vỏ bao xi măng
 • Các gói tiêu chuẩn ISO
 • Gạch chịu lửa kiềm tính
 • Đá granite và đá marble

Các dịch vụ

 • Xuất khẩu
 • Tổ chức hội thảo quốc tế

Bán thành phẩm

 • Clinker thương phẩm
 • Xi măng thương phẩm