Tel: ( +84.24)38.512425 - Fax: ( +84.24) 38.512778

Sông Thao

Tên đại lý Địa chỉ Điện thoại
Thị trường Lào Cai, Lai Châu, Cao Bằng
Tên đại lý Địa chỉ Điện thoại
Công ty TNHH một thành viên xây dựng và thương mại Thanh Phú Tổ Lò Ngói, Hương Canh, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc
Công ty TNHH xây dựng và thương mại Quý Thanh Phố Thông Hòe, xã Thông Hòe, Trùng Khánh, Cao Bằng
Thị trường Phú Thọ
Tên đại lý Địa chỉ Điện thoại
Công ty cổ phần Đức Tuấn Số nhà 2757, Phường Vân Cơ, Việt Trì, Phú Thọ
Công ty TNHH Hương Linh Khu 4 - Xã Đồng Xuân, Thanh Ba, Phú Thọ
Công ty TNHH Lập Thu Khu 9 - Xã Ninh Dân, Thanh Ba, Phú Thọ
Công ty TNHH Phú Bình Phú Thọ SN 41, Phố Cầu Đất, Thị trấn Thanh Sơn, Phú Thọ
Công ty TNHH Tây Bắc PT Khu 6 – TT Thanh Ba, Thanh Ba, Tỉnh Phú Thọ
Thị trường Vĩnh Phúc + Hà Nội
Tên đại lý Địa chỉ Điện thoại
Công ty cổ phần khoáng sản Tiến Mạnh Khu 7, phường Nông Trang, Việt Trì, Phú Thọ
Công ty TNHH thương mại và dịch vụ tin học Thiên Sơn Đường Nguyễn Tất Thành - Xã Định Trung, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc
Công ty TNHH thương mại và vận tải Luận Khánh TP Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc
Công ty TNHH vật liệu xây dựng Hà Linh Phú Thọ Khu 9, Xã Ninh Dân, Thanh Ba, Phú Thọ
Thị trường Yên Bái + Tuyên Quang
Tên đại lý Địa chỉ Điện thoại
Công ty cổ phần xây dựng và thương mại Hồng Phát KĐT Minh Phương, phường Minh Phương, Việt Trì, Phú Thọ
Công ty TNHH đầu tư xây dựng Sông Hồng Khu 9 – TT Thanh Ba, Huyện Thanh Ba, Tỉnh Phú Thọ