Tel: ( +84.24)38.512425 - Fax: ( +84.24) 38.512778

Đại hội Đảng bộ Khối Văn phòng Tổng công ty Xi măng Việt Nam lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Cập nhật: 16:21 | 01/07/2020

Ngày 30/6/2020 Đảng bộ Khối Văn phòng Tổng công ty Xi măng Việt Nam (VICEM) tổ chức Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025.

Về dự Đại hội có các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy VICEM, Hội đồng Thành viên, Ban Tổng giám đốc, đại diện Đảng ủy các công ty Thành viên cùng toàn thể đảng viên trong toàn Đảng bộ Khối Văn phòng VICEM. Được thành lập ngày 27/11/2007 là Đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng ủy Tổng công ty Xi măng Việt Nam, Đảng bộ Khối Văn phòng Tổng công ty có nhiệm vụ tham mưu, giúp việc cho Đảng ủy và Lãnh đạo Tổng công ty điều phối hoạt động trên tất cả các lĩnh vực của các Đơn vị thành viên trong Tổng công ty, nhiệm kỳ 2015 - 2020 Đảng bộ Khối Văn phòng Tổng công ty đã vượt qua những khó khăn thách thức, đạt được những kết quả quan trọng. Công tác xây dựng Đảng được khẳng định là nhiệm vụ then chốt, thường xuyên nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, Ban chấp hành Đảng bộ luôn coi trọng, lãnh đạo các chi bộ xây dựng tổ chức Đảng vững mạnh về các mặt chính trị, tư tưởng và tổ chức.

dai hoi dang bo khoi van phong tong cong ty xi mang viet nam lan thu iii nhiem ky 2020 2025
Đ/c Phạm Minh Đức- Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn VICEM phát biểu

Về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị: Kết quả sản xuất kinh doanh tại Công ty mẹ VICEM và toàn VICEM giai đoạn 2015-2020 các chỉ tiêu chính đều có sự tăng trưởng và phát triển tốt đóng góp quan trọng vào sự phát triển toàn diện của Tổng công ty Xi măng Việt Nam và sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước. Đảng ủy Khối Văn phòng Tổng công ty đã lãnh đạo, chỉ đạo các Chi bộ phòng, ban đơn vị chức năng Công ty mẹ -VICEM, tham mưu giúp Hội đồng Thành viên, Tổng giám đốc Tổng công ty quản lý, điều hành hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con, bảo đảm Công ty mẹ giữ vai trò trung tâm điều phối mọi nguồn lực VICEM: Thúc đẩy lợi thế phối hợp và hợp tác, quản lý tầm nhìn chiến lược, phân bổ nguồn lực, quản lý tài chính, nhân sự, kiểm soát,… thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao hiệu quả quản trị doanh nghiệp, để bảo toàn và phát triển vốn Nhà nước; bảo đảm doanh thu, lợi nhuận, nộp ngân sách; sản xuất, kinh doanh, đầu tư xây dựng và sắp xếp đổi mới doanh nghiệp, thực hành tiết kiệm chống lãng phí; ổn định việc làm, tăng thu nhập cho người lao động.

dai hoi dang bo khoi van phong tong cong ty xi mang viet nam lan thu iii nhiem ky 2020 2025
Các đại biểu dự Đại hội

Nhiệm kỳ III giai đoạn năm 2020 - 2025 dự báo là giai đoạn nền kinh tế thế giới có nhiều cơ hội và thách thức đan xen. Khoa học, công nghệ phát triển nhanh cùng với toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng. Căn cứ kết quả rà soát, điều chỉnh quy hoạch các dự án xi măng của Bộ Xây dựng, dự kiến tăng trưởng sản xuất xi măng trên 6,5%, nguồn cung xi măng ra thị trường trong nước vẫn lớn hơn so với nhu cầu của xã hội, cạnh tranh trên thị trường xi măng trong nước vẫn diễn ra quyết liệt. VICEM thực hiện Đề án tái cơ cấu 2019-2025, hoạt động với mô hình cổ phần hóa, Công ty Mẹ -Công ty con gồm 03 Công ty TNHH 1 thành viên do VICEM giữ 100% vốn Điều lệ. Đại hội đã xây dựng mục tiêu tổng quát nhiệm kỳ là: Phát huy vai trò lãnh đạo toàn diện của tổ chức đảng; tập trung hoàn thành nhiệm vụ tái cơ cấu, đổi mới, sáng tạo, tối ưu hóa quản lý, quản trị doanh nghiệp; triển khai các chương trình nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ mới và bảo vệ môi trường, gia tăng hiệu quả hoạt động doanh nghiệp; khẳng định vai trò là trung tâm điều phối, định hướng, hỗ trợ, kiểm soát các công ty thành viên sản xuất kinh doanh để tạo giá trị gia tăng, làm bệ đỡ cho các đơn vị thành viên ổn định phát triển trong chiến lược phát triển bền vững của VICEM.

dai hoi dang bo khoi van phong tong cong ty xi mang viet nam lan thu iii nhiem ky 2020 2025
Ban Chấp hành Đảng ủy khóa III nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng ủy Khối Văn phòng Khóa III gồm 15 đồng chí, đồng chí Phạm Minh Đức - Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn VICEM được bầu là Bí thư Đảng ủy, đồng chí Hà Quang Hiện – Chánh Văn phòng VICEM là Phó bí thư Đảng ủy, Bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ VICEM gồm 39 đồng chí. Với tinh thần Đoàn kết-Dân chủ- Đổi mới- Sáng tạo vì một VICEM phát triển bền vững Đại hội Đảng bộ Khối văn phòng Tổng công ty Xi măng Việt Nam đã thành công tốt đẹp.

Tin Văn phòng VICEM