Tel: ( +84.24)38.512425 - Fax: ( +84.24) 38.512778

Đảng bộ Tổng công ty Xi măng Việt Nam tổng kết công tác xây dựng Đảng 2020

Cập nhật: 09:32 | 09/04/2021

Ngày 7 tháng 4 năm 2021 Đảng bộ Tổng công ty Xi măng Việt Nam (VICEM) tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2020 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2021  

Tham dự hội nghị có đồng chí Chu Đình Động - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Đảng ủy khối DNTW. Đại biểu Đảng bộ VICEM có đồng chí Bùi Hồng Minh - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối DNTW, Bí thư Đảng bộ, Chủ tịch HĐTV VICEM; các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ, Hội đồng Thành viên, Ban Tổng giám đốc, lãnh đạo các Phòng/Ban; Bí thư, Phó bí thư, Chủ tịch HĐTV (HĐQT), Chủ nhiệm UBKT đảng các Công ty trực thuộc và cán bộ làm công tác đảng.

Hội nghị đã Tổng kết công tác Xây dựng Đảng năm 2020, xây dựng phương hướng nhiệm vụ năm 2021; Tổng kết công tác kiểm tra giám sát năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021; triển khai chương trình hành động của Đảng bộ VICEM thực hiện Nghị quyết Đại hội đảng bộ khối DNTW lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025; sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

dang bo tong cong ty xi mang viet nam tong ket cong tac xay dung dang 2020
Đồng chí Bùi Hồng Minh - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối DNTW, Bí thư Đảng bộ, Chủ tịch HĐTV VICEM phát biểu khai mạc hội nghị

Năm 2020 tình hình thế giới và khu vực có nhiều diễn biến phức tạp. Đại dịch Covid-19 bùng phát mạnh ảnh hưởng trực tiếp đến các lĩnh vực kinh tế trong đó có ngành xi măng, mặt khác “cung” vượt “cầu”, cơ cấu sản phẩm dịch chuyển từ xi măng bao sang xi măng rời càng rõ nét, đầu tư công giảm, cạnh tranh gay gắt trong thị trường nội địa và xuất khẩu, giá bán clinker giảm sâu, ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của VICEM. Năm 2020 cũng là năm diễn ra Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII Đảng; tiếp tục thực hiện Chỉ thị số - 05/TW của Bộ Chính trị về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII); Nghị quyết Trung ương 5 (khoá XII) về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước. Đảng ủy Tổng công ty đã tập trung lãnh đạo toàn Tổng công ty vượt qua khó khăn thách thức, đề ra các giải pháp khắc phục, tạo được sự đồng thuận giữa các đơn vị thành viên để thực hiện chiến lược phát triển VICEM, thực hiện Đề án cơ cấu lại VICEM giai đoạn 2019 - 2025, theo chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Xây dựng.

dang bo tong cong ty xi mang viet nam tong ket cong tac xay dung dang 2020
Đồng chí Lê Nam Khánh - Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Tổng giám đốc VICEM triển khai chương trình hành động của Đảng bộ VICEM thực hiện Nghị quyết Đại hội đảng bộ Khối DNTW lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025

Đảng ủy Tổng công ty lãnh đạo, chỉ đạo định hướng tuyên truyền chào mừng, kỷ niệm 120 năm ngày ra đời Ngành Xi măng Việt Nam, 90 năm ngày truyền thống công nhân Xi măng; Lễ ký Tuyên bố Hà Nội về nghiên cứu phát minh thế hệ công nghệ mới ngành xi măng (chương trình hợp tác với FLSmidth), Đại hội thi đua yêu nước VICEM lần thứ V và đặc biệt là tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ Tổng công ty Xi măng Việt Nam lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025. Thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, công nhân viên và người lao động. Kết quả sản xuất, kinh doanh năm 2020, các chỉ tiêu chính của VICEM (sản xuất clinker, sản xuất Xi măng, tiêu thụ sản phẩm, doanh thu, lợi nhuận, nộp ngân sách Nhà nước) đều vượt hoặc đạt so với kế hoạch năm 2020.

dang bo tong cong ty xi mang viet nam tong ket cong tac xay dung dang 2020
Đ/c Chu Đình Động - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Đảng ủy khối DNTW & Đ/c Bùi Hồng Minh - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối DNTW, Bí thư Đảng bộ, Chủ tịch HĐTV VICEM trao giấy khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị

Năm 2021, tình hình kinh tế, chính trị thế giới và khu vực vẫn còn nhiều diễn biến phức tạp, khó lường; dịch bệnh Covid-19 vẫn tiếp tục tác tiêu cực đến kinh tế toàn cầu. Năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Đại hội Đảng bộ VICEM lần thứ III, Đảng bộ Tổng công ty tập trung lãnh đạo thực hiện những mục tiêu nhiệm vụ chủ yếu:

Tiếp tục kiện toàn các tổ chức Đảng phù hợp với mô hình tổ chức mới của VICEM; nâng cao chất lượng sinh hoạt và công tác kiểm tra của Đảng; giữ vững an ninh chính trị, an toàn xã hội, tiết kiệm tài nguyên, bảo vệ môi trường; phát huy dân chủ, bảo đảm việc làm, thu nhập của người lao động ổn định, cải thiện; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Đổi mới công tác quản trị doanh nghiệp, tiếp tục kiện toàn bộ máy tổ chức, nhân sự quản lý, điều hành Công ty mẹ - VICEM và các đơn vị thành viên theo hướng tinh gọn, hiện đại; rà soát, bổ sung, sửa đổi, ban hành mới các quy trình, quy định quản lý nội bộ; hoàn thiện đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin; đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, nâng cao sức cạnh tranh của VICEM và các đơn vị thành viên, tiếp tục xây dựng VICEM phát triển bền vững.

Tin Văn phòng VICEM