Tel: ( +84.24)38.512425 - Fax: ( +84.24) 38.512778

Đảng bộ VICEM tham dự Hội nghị Thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 4, khóa XIII của Đảng.

Cập nhật: 09:38 | 20/10/2021

Sáng ngày 19/10/2021 Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức Hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII của Đảng; học tập quán triệt triển khai Nghị quyết số 02-NQ/ĐUK của Đảng ủy Khối; bồi dưỡng cập nhật kiến thức theo Quy định 164-QĐ/TW của Bộ Chính trị.  

Tại điểm cầu trung tâm là Hội trường tòa nhà liên cơ quan, số 105B-107 Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nôi. Được kết nối với 200 điểm cầu là các Đảng bộ và đơn vị trực thuộc Đảng ủy Khối.

dang bo vicem tham du hoi nghi thong bao nhanh ket qua hoi nghi trung uong 4 khoa xiii cua dang
Các đại biểu Đảng bộ VICEM tham dự Hội nghị

Điểm cầu Tổng công ty Xi măng Việt Nam tại trụ sở 228 Lê Duẩn, Đống Đa, Hà Nội thành phần tham dự gồm các đồng chí: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ VICEM khu vực Hà Nội, Thành viên Hội đồng thành viên, Ban Tổng giám đốc, lãnh đạo các tổ chức đoàn thể, lãnh đạo các phòng ban, chi ủy các chi bộ trực thuộc, cán bộ làm công tác đảng. Ngoài ra còn kết nối tới 20 điểm cầu tại các Đảng bộ trực thuộc Đảng bộ VICEM với tổng số hơn 400 đại biểu tham dự.

Hội nghị đã được nghe đồng chí Nguyễn Long Hải, ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối DNTW thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII của Đảng; học tập quán triệt, triển khai Nghị quyết số 02-NQ/ĐUK, ngày 07/6/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối về "thực hiện chuyển đổi số tại các doanh nghiệp, đơn vị trong Khối Doanh nghiệp Trung ương đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”; tiếp đó Hội nghị đã được nghe đồng chí Nguyễn Huy Dũng, Thứ trưởng Bộ Thông tin và truyền thông thông tin chuyên đề: “Chương trình chuyển đổi số Quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”; nghe đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông trao đổi, giải đáp: chuyển đổi số Quốc gia – những vấn đề đặt ra đối với doanh nghiệp nhà nước. Sau Hội nghị các Đảng ủy trực thuộc và đồng chí bí thư đảng ủy trực thuộc chịu trách nhiệm tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết; lãnh đạo, chỉ đạo ban hành nghị quyết, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối phù hợp với tình hình thực tiễn của doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị; chịu trách nhiệm trực tiếp về kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chuyển đổi số trong doanh nghiệp, đơn vị.

Tin Văn phòng VICEM