Tel: ( +84.24)38.512425 - Fax: ( +84.24) 38.512778

Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương làm việc với VICEM

Cập nhật: 15:59 | 21/06/2019

Ngày 11/6/2019 Đoàn công tác của Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương do đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm- Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng - Bí thư Đảng uỷ Khối DNTW dẫn đầu tới thăm và làm việc với Tổng Công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam (VICEM).  

Báo cáo tình hình thực hiện công tác xây dựng Đảng; kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, sản xuất kinh doanh của Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam năm 2018 và 6 tháng đầu năm 2019; nhiệm vụ trọng tâm công tác, giải pháp thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019, đồng chí Bùi Hồng Minh - Phó Bí thư phụ trách Đảng bộ, Phụ trách HĐTV, Tổng giám đốc Tổng công ty VICEM nhấn mạnh: VICEM hiện có 10 công ty sản xuất xi măng (XM) với 16 dây chuyền công nghệ tiên tiến, hiện đại có tổng công suất 20 triệu tấn clinker/năm; sản xuất và tiêu thụ gần 29 triệu tấn sản phẩm/năm; chiếm khoảng 35% thị phần XM trong nước, xuất khẩu khoảng 3 triệu tấn XM, cilinker/năm.

dang uy khoi doanh nghiep trung uong lam viec voi vicem
Đồng chí Bùi Hồng Minh - Phó Bí thư phụ trách Đảng bộ, Phụ trách HĐTV, Tổng giám đốc Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam báo cáo với đoàn

Là Đảng bộ trực thuộc Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, Đảng bộ Tổng Công ty gồm 21 tổ chức Đảng trực thuộc với tổng số 2.768 đảng viên. Công tác xây dựng Đảng được Đảng bộ VICEM triển khai nghiêm túc, toàn diện, đạt kết quả tốt trên tất cả các mặt. Vai trò cấp Ủy được nâng cao, trở thành hạt nhân chính trị quy tụ, đoàn kết đội ngũ cán bộ, đảng viên và người lao động tích cực thi đua lao động sản xuất, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.

Đảng ủy và Ban thường vụ Đảng ủy Tổng Công ty VICEM ban hành các Nghị quyết hàng tháng, hàng quý để lãnh đạo, chỉ đạo toàn Tổng Công ty bám sát tình hình thực tiễn của thị trường tập trung thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh. Năm 2018 VICEM đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh: Sản xuất 20,4 triệu tấn clinker, tăng 5,74% so với năm 2017; Xi măng đạt 25,76 triệu tấn, tăng 8,11% so với năm 2017 và tăng 4,63% so với kế hoạch; tiêu thụ sản phẩm đạt 31,14 triệu tấn sản phẩm, tăng 8,11% so với năm 2017 và tăng 11,13% so với kế hoạch năm 2018; doanh thu đạt 36.540,60 tỷ đồng tăng 12,1% so với năm 2017 và tăng 10,11% so với kế hoạch; nộp ngân sách nhà nước 2.155,4 tỷ đồng, tăng 34,78% so với kế hoạch.

Kết quả sản xuất kinh doanh trong 6 tháng đầu năm 2019 của VICEM đều tăng so với kế hoạch: Ước thực hiện doanh thu đạt 18.105 tỷ đồng, tăng 7,1% so với cùng kỳ năm 2018; lợi nhuận trước thuế đạt 1.526 tỷ đồng, tăng 49,5% so với cùng kỳ năm 2018; nộp ngân sách nhà nước 1.315 tỷ đồng, tăng 34,2% so với cùng kỳ năm 2018. VICEM ổn định sản xuất, an toàn với năng suất, chất lượng, hiệu quả cao; sắp xếp đổi mới, nâng cao công tác quản trị của từng doanh nghiệp thành viên; cải tiến kỹ thuật nhằm giảm định mức tiêu hao nguyên, nhiên liệu, vật tư phụ tùng cho sản xuất.

dang uy khoi doanh nghiep trung uong lam viec voi vicem
Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm- Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng - Bí thư Đảng uỷ Khối DNTW phát biểu chỉ đạo

Đánh giá cao vị trí, vai trò của Ban Chấp hành Đảng bộ, sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng uỷ Tổng công ty VICEM trong thực hiện nhiệm vụ chính trị sản xuất kinh doanh và công tác xây dựng Đảng, đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm- Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng - Bí thư Đảng uỷ Khối DNTW khẳng định: Đảng bộ Tổng công ty đã lãnh đạo VICEM hoàn thành vượt mức chỉ tiêu về sản xuất kinh doanh năm 2018 và 6 tháng đầu năm 2019; về doanh thu, lợi nhuận, nộp ngân sách Nhà nước ở mức cao trong các đơn vị thuộc Đảng bộ Khối DNTW. Công tác xây dựng Đảng được thực hiện nghiêm túc, toàn diện, đạt kết quả tốt trên tất cả các mặt: Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; công tác tổ chức cán bộ; công tác kiểm tra, giám sát; công tác dân vận và lãnh đạo các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội thực hiện tốt; đời sống của cán bộ, CNV và người lao động được cải thiện...

Bí thư Đảng uỷ Khối DNTW Y Thanh Hà Niê Kđăm nhấn mạnh: VICEM cần thực hiện tốt công tác cổ phần hóa doanh nghiệp; tái cơ cấu tài chính để tăng nguồn lực; tổ chức sắp xếp bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả; ứng dụng mạnh mẽ thành tựu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 vào sản xuất kinh doanh; tận dụng nhiệt khí thải để phát điện; tiết kiệm tài nguyên, sử dụng nguyên liệu không tái tạo .. góp phần bảo vệ môi trường. Đồng thời thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các văn bản chỉ đạo của Trung ương Đảng, của Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương về công tác xây dựng Đảng...

Tin Văn phòng VICEM