Tel: ( +84.24)38.512425 - Fax: ( +84.24) 38.512778

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty Xi măng Việt Nam tháng 11/2020

Cập nhật: 16:21 | 24/11/2020

Ngày 16/11/2020, Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty tổ chức Hội nghị định kỳ để đánh giá kết quả công tác 10 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 2 tháng cuối năm 2020.

Với sự tham gia của 24/24 đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ, đồng chí Bùi Hồng Minh, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, Bí thư Đảng ủy, chủ tịch Hội đồng Thành viên Tổng công ty chủ trì Hội nghị. Sau khi thảo luận, Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty đã thống nhất kết luận:

hoi nghi ban chap hanh dang bo tong cong ty xi mang viet nam thang 112020
Đ/c Bùi Hồng Minh, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, Bí thư Đảng ủy, chủ tịch Hội đồng Thành viên Tổng công ty chủ trì Hội nghị

Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 10 tháng đầu năm 2020

Kết quả Sản xuất kinh doanh

Năm 2020 tình hình kinh tế - xã hội gặp nhiều khó khăn thách thức đặc biệt sự tác động của đại dịch COVID – 19, thiên tai, bão lụt, biến đổi khí hậu ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự tăng trưởng, phát triển kinh tế thế giới và Việt Nam, ảnh hưởng đến Sản xuất kinh doanh của VICEM. Dưới sự lãnh chỉ đạo của Đảng bộ, điều hành của chuyên môn, sự nỗ lực cố gắng của cán bộ, đảng viên, người lao động, VICEM đã khắc phục khó khăn đạt được những kết quả đáng ghi nhận: Sản xuất tiêu thụ bằng 78,6% kế hoạch; Doanh thu bằng 75,2% kế hoạch; lợi nhuận trước thuế ước bằng 72,4% kế hoạch; nộp ngân sách bằng 78,9% mục tiêu.

Công tác xây dựng Đảng

Đảng ủy VICEM đã triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, ban cán sự Đảng Bộ Xây dựng đảm bảo đúng quy định. Chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc tổ chức thành công Đại hội các Chi bộ, Đảng bộ tiến tới tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ Tổng công ty Xi măng Việt Nam lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Hoàn thiện các văn bản, hướng dẫn của Đảng ủy Tổng công ty sau Đại hội.

hoi nghi ban chap hanh dang bo tong cong ty xi mang viet nam thang 112020
Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty Xi măng Việt Nam khóa III, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Nhiệm vụ trọng tâm 2 tháng cuối năm 2020

Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị

Chỉ đạo tổ chức Hội thảo, chương trình đổi mới sáng tạo, rút ra bài học kinh nghiệm để tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện tại các Công ty sản xuất xi măng. Tiếp tục đẩy mạnh nghiên cứu các sản phẩm mới thay thế sản phẩm cũ đi đầu trong công tác đổi mới sáng tạo trong ngành Xi măng. Phấn đấu đạt mục tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh Bộ Xây dựng giao.

Công tác xây dựng Đảng

Triển khai các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương. Chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc tổ chức học tập, quán triệt và xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Tổng công ty Xi măng Việt Nam khóa III, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Lãnh đạo tổ chức thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở; công tác an sinh xã hội, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động; vận động cán bộ, công nhân viên, người lao động trong toàn Tổng công ty thi đua lao động sản xuất, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2020.

Tin Văn phòng VICEM