Tel: ( +84.24)38.512425 - Fax: ( +84.24) 38.512778

Hội nghị Người lao động Cơ quan Tổng công ty Xi măng Việt Nam

Cập nhật: 10:13 | 27/04/2021

Ngày 23 tháng 4 năm 2021, tại Trụ sở Cơ quan Tổng công ty Xi măng Việt Nam, Tổng giám đốc và Ban Chấp hành Công đoàn Cơ quan phối hợp tổ chức Hội nghị đại biểu Người lao động năm 2021.

Tham dự hội nghị có các đồng chí thành viên Hội đồng Thành viên, Ban tổng giám đốc, Ban Chấp hành Công đoàn cơ quan VICEM, Ban Thanh tra nhân dân, Ban đại diện Người lao động cơ quan VICEM cùng các đại biểu được bầu từ Hội nghị người lao động các Phòng/Ban cơ quan VICEM.

Sau khi nghe các báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị Người lao động năm 2020, giải pháp thực hiện nhiệm vụ công tác 2021; báo cáo hoạt động của Ban thanh tra nhân dân; báo cáo công khai tài chính 2020, kế hoạch chi tiêu quỹ phúc lợi 2021; tham luận của các đơn vị; ý kiến phát biểu chỉ đạo và giải đáp các kiến nghị từ hội nghị Người lao động các Phòng/Ban của Tổng giám đốc, Hội nghị đã thống nhất:

hoi nghi nguoi lao dong co quan tong cong ty xi mang viet nam
Đ/c Lê Nam Khánh-Tổng giám đốc Tổng công ty Xi măng Việt Nam và Đ/c Phạm Văn Nhận-Chủ tịch Công đoàn Cơ quan VICEM đồng chủ trì Hội nghị

Năm 2020 trong bối cảnh tình hình dịch bệnh Covid - 19 diễn biến phức tạp, thị trường xi măng gặp nhiều khó khăn, tập thể cán bộ công nhân viên và Người lao động Công ty mẹ VICEM đã đoàn kết, thống nhất, nỗ lực phấn đấu đạt được những kết quả khả quan: Sản xuất kinh doanh Công ty mẹ: Doanh thu (Kinh doanh và hoạt động tài chính) bằng 102,6% so với kế hoạch, Lợi nhuận trước thuế bằng 103,1% so với kế hoạch. Nộp ngân sách bằng 103 % so với kế hoạch.

Trong công tác quản lý điều hành thực hiện các nhiệm vụ của VICEM: Cán bộ CNV đã tăng cường công tác giám sát, siết chặt kỷ cương trong quản lý điều hành. Tiếp tục chỉ đạo xử lý các nút thắt trong công nghệ, duy trì thiết bị hoạt động ổn định, dài ngày. Chỉ đạo các đơn vị căn cứ vào tình hình thực tiễn, tái cơ cấu lại hệ thống phân phối, điều chỉnh các chính sách trong tiêu thụ cho phù hợp. Rà soát xử lý vật tư, phụ tùng nguyên nhiên liệu tồn kho, từng bước lành mạnh hóa nền tài chính của các đơn vị thành viên và của VICEM. Tiếp tục tập trung thực hiện đề án tái cơ cấu giai đoạn 2019 - 2025 gắn với việc thực hiện Cổ phần hóa VICEM; chiến lược phát triển VICEM trong tổng thể chiến lược phát triển ngành xi măng Việt Nam. Triển khai đề án sử dụng tro xỉ của ngành điện, thí điểm đề án đốt rác thải, sử dụng bùn thải, thay thế một phần nguyên liệu cho sản xuất xi măng, nhằm tiết giảm sử dụng tài nguyên thiên nhiên, giảm chi phí sản xuất, góp phần giải quyết môi trường cho xã hội. Đôn đốc các Phòng/Ban, Đơn vị nghiêm túc thực hiện Chỉ thị của Chính phủ và các Bộ ngành, địa phương về các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 nhằm đảm bảo an toàn sức khỏe cho người lao động và ổn định sản xuất kinh doanh. Phát động phong trào thi đua năm 2020, chào mừng Đại hội Đảng các cấp, Đại hội thi đua yêu nước VICEM lần thứ V, gắn công tác thi đua với việc thực hiện phong trào xây dựng văn hóa doanh nghiệp và văn minh công sở.

Năm 2021được dự báo tình hình dịch bệnh, thiên tai bão lũ tiếp tục có những diễn biến phức tạp khó lường, căn cứ Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Tổng công ty lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 – 2025. VICEM tiếp tục thực hiện các giải pháp kỹ thuật để đổi mới công nghệ, tối ưu hóa công suất thiết bị, sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên, ứng dụng thành tựu khoa học công nghệ 4.0, thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ tại Công ty Mẹ VICEM như sau: Tổng doanh thu: 1.165,234 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế: 933,424 tỷ đồng. Nộp ngân sách: 638,052 tỷ đồng, Phấn đấu tăng năng suất lao động 10% trở lên. Phấn đấu đảm bảo thu nhập tiền lương của CNVC LĐ ổn định, tăng 5% so với năm 2020.

hoi nghi nguoi lao dong co quan tong cong ty xi mang viet nam
Đ/c Lê Nam Khánh-Tổng giám đốc Tổng công ty Xi măng Việt Nam giải đáp các kiến nghị từ hội nghị Người lao động các Phòng/Ban

Với truyền thống đoàn kết, thống nhất toàn thể Cán bộ CNVC Cơ quan quyết tâm thi đua phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu về sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng và đổi mới doanh nghiệp, xây dựng VICEM phát triển bền vững./.

Tham dự hội nghị có các đồng chí thành viên Hội đồng Thành viên, Ban tổng giám đốc, Ban Chấp hành Công đoàn cơ quan VICEM, Ban Thanh tra nhân dân, Ban đại diện Người lao động cơ quan VICEM cùng các đại biểu được bầu từ Hội nghị người lao động các Phòng/Ban cơ quan VICEM.

Sau khi nghe các báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị Người lao động năm 2020, giải pháp thực hiện nhiệm vụ công tác 2021; báo cáo hoạt động của Ban thanh tra nhân dân; báo cáo công khai tài chính 2020, kế hoạch chi tiêu quỹ phúc lợi 2021; tham luận của các đơn vị; ý kiến phát biểu chỉ đạo và giải đáp các kiến nghị từ hội nghị Người lao động các Phòng/Ban của Tổng giám đốc, Hội nghị đã thống nhất:

Năm 2020 trong bối cảnh tình hình dịch bệnh Covid - 19 diễn biến phức tạp, thị trường xi măng gặp nhiều khó khăn, tập thể cán bộ công nhân viên và Người lao động Công ty mẹ VICEM đã đoàn kết, thống nhất, nỗ lực phấn đấu đạt được những kết quả khả quan: Sản xuất kinh doanh Công ty mẹ: Doanh thu (Kinh doanh và hoạt động tài chính) bằng 102,6% so với kế hoạch, Lợi nhuận trước thuế 103,1% so với kế hoạch. Nộp ngân sách bằng 103 % so với kế hoạch.

Trong công tác quản lý điều hành thực hiện các nhiệm vụ của VICEM: Cán bộ CNV đã tăng cường công tác giám sát, siết chặt kỷ cương trong quản lý điều hành. Tiếp tục chỉ đạo xử lý các nút thắt trong công nghệ, duy trì thiết bị hoạt động ổn định, dài ngày. Chỉ đạo các đơn vị căn cứ vào tình hình thực tiễn, tái cơ cấu lại hệ thống phân phối, điều các chính sách trong tiêu thụ cho phù hợp. Rà soát xử lý vật tư, phụ tùng nguyên nhiên liệu tồn kho, từng bước lành mạnh hóa nền tài chính của các đơn vị thành viên và của VICEM. Tiếp tục tập trung thực hiện đề án tái cơ cấu giai đoạn 2019 - 2025 gắn với việc thực hiện Cổ phần hóa VICEM; chiến lược phát triển VICEM trong tổng thể chiến lược phát triển ngành xi măng Việt Nam. Triển khai đề án sử dụng tro xỉ của ngành điện, thí điểm đề án đốt rác thải, sử dụng bùn thải, thay thế một phần nguyên liệu cho sản xuất xi măng, nhằm tiết giảm sử dụng tài nguyên thiên nhiên, giảm chi phí sản xuất, góp phần giải quyết môi trường cho xã hội. Đôn đốc các Phòng/Ban, Đơn vị nghiêm túc thực hiện Chỉ thị của Chính phủ và các Bộ ngành, địa phương về các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 nhằm đảm bảo an toàn sức khỏe cho người lao động và ổn định sản xuất kinh doanh. Phát động phong trào thi đua năm 2020, chào mừng Đại hội Đảng các cấp, Đại hội thi đua yêu nước VICEM lần thứ V, gắn công tác thi đua với việc thực hiện phong trào xây dựng văn hóa doanh nghiệp và văn minh công sở.

Năm 2021được dự báo tình hình dịch bệnh, thiên tai bão lũ tiếp tục có những diễn biến phức tạp khó lường, căn cứ Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Tổng công ty lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 – 2025. VICEM tiếp tục thực hiện các giải pháp kỹ thuật để đổi mới công nghệ, tối ưu hóa công suất thiết bị, sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên, ứng dụng thành tựu khoa học công nghệ 4.0, thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ tại Công ty Mẹ VICEM như sau: Tổng doanh thu: 1.165,234 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế: 933,424 tỷ đồng. Nộp ngân sách: 638,052 tỷ đồng, Phấn đấu tăng năng suất lao động 10% trở lên. Phấn đấu đảm bảo thu nhập tiền lương của CNVC LĐ ổn định, tăng 5% so với năm 2020.

hoi nghi nguoi lao dong co quan tong cong ty xi mang viet nam
Đ/c Lê Nam Khánh-Tổng giám đốc Tổng công ty Xi măng Việt Nam và Đ/c Phạm Minh Đức-Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn VICEM tặng Bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc năm 2020

Các nhiệm vụ trọng tâm: làm tốt chức năng hướng dẫn, hỗ trợ, giám sát việc thực hiện tại các Đơn vị thành viên, giúp cho các đơn vị hoàn thành nhiệm vụ và phát triển. Tiếp tục chỉ đạo triển khai xử lý các “nút thắt” trong dây chuyền sản xuất để tối ưu hóa năng lực sản xuất hiện có. Chỉ đạo cơ cấu lại thị trường Xi măng trong nước để phát huy thế mạnh của các thương hiệu. Đảm bảo môi trường cảnh quan Xanh - Sạch - Đẹp, phấn đấu các chỉ số môi trường theo qui định của Bộ y tế; triệt để tiết kiệm tài nguyên, tăng tỷ lệ sử dụng tro, xỉ trong sản xuất Xi măng; đẩy mạnh xử lý rác thải, bùn thải, phấn đấu tăng tỷ lệ đốt bùn thải, rác thải thay thế nguyên, nhiên liệu tự nhiên không tái tạo trong sản xuất clinker. Áp dụng các thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư trong việc số hóa công tác quản lý tiêu thụ sản phẩm, kiểm soát chất lượng và quản lý sản xuất; từng bước xây dựng nhà máy thông minh “Smart Factory”. Tổ chức tốt phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, phát huy sáng kiến, đổi mới, cải tiến, hợp lý hóa sản xuất; phong trào Xanh - Sạch - Đẹp, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động và môi trường; thực hành tiết kiệm chống lãng phí, xây dựng văn hóa doanh nghiệp. Quan tâm, chăm lo việc làm, đời sống vật chất và tinh thần cho CNVCLĐ. Tiếp tục tham gia có hiệu quả công tác xã hội từ thiện nhận đạo, tương thân tương ái của người lao động trong nội bộ VICEM và cộng đồng. Hội nghị cũng thống nhất kế hoạch hoạt động của Ban thanh tra nhân dân và kế hoạch sử dụng quỹ phúc lợi năm 2021 và giao cho Ban chấp hành công đoàn phối hợp với Chuyên môn tổ chức thực hiện.

Với truyền thống đoàn kết, thống nhất toàn thể Cán bộ CNVC Cơ quan quyết tâm thi đua phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ năm 2021, xây dựng VICEM phát triển bền vững./.

Tin Văn phòng VICEM