Tel: ( +84.24)38.512425 - Fax: ( +84.24) 38.512778

Hội nghị Người lao động cơ quan Tổng công ty Xi măng Việt Nam

Cập nhật: 16:18 | 29/04/2022

Ngày 29/4/2022 Cơ quan Tổng công ty Xi măng Việt Nam (VICEM) tổ chức Hội nghị đại biểu Người lao động (NLĐ) năm 2022.

hoi nghi nguoi lao dong co quan tong cong ty xi mang viet nam 1739
Đoàn Chủ tịch và Tổ thư ký Hội nghị

Tới dự Hội nghị NLĐ Cơ quan VICEM có các đồng chí: Phạm Minh Đức – Phó bí thư, Phụ trách Đảng bộ, Chủ tịch Công đoàn VICEM; Phạm Văn Nhận – Phụ trách Hội đồng Thành viên, Chủ tịch Công đoàn Cơ quan; Lê Nam Khánh – Tổng giám đốc; các đồng chí thành viên HĐTV, Phó Tổng giám đốc, lãnh đạo các Phòng/Ban cơ quan cùng toàn thể các đại biểu đương nhiên và đại biểu bầu từ hội nghị NLĐ các phòng/ban cơ quan VICEM. Đồng chí Lê Nam Khánh - Tổng giám đốc VICEM và đồng chí Phạm Văn Nhận - Chủ tịch Công đoàn Cơ quan Chủ trì Hội nghị. Hội nghị đã thông qua báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết hội nghị NLĐ năm 2021, nhiệm vụ công tác năm 2022 của Cơ quan VICEM: Trong bối cảnh tình hình dịch bệnh Covid - 19 diễn biến phức tạp, 6 tháng đầu năm, Tổng công ty đạt kết quả khá tốt. Tuy nhiên dịch bệnh bùng phát trong quý III làm thị trường tiêu thụ xi măng gặp nhiều khó khăn dẫn đến hiệu quả sản xuất kinh doanh của VICEM đạt được thấp. Sang quý IV tình hình sản xuất kinh doanh của Tổng công ty có nhiều khởi sắc… kết thúc năm 2021, tập thể CNVCLĐ Công ty mẹ VICEM đã nỗ lực phấn đấu đạt được những kết quả: Doanh thu (Kinh doanh và hoạt động tài chính) đạt: 1.111,2 tỷ đồng, bằng 95,36% so với kế hoạch và bằng 101,3% so với cùng kỳ năm 2020. Lợi nhuận trước thuế đạt: 974,9 tỷ đồng bằng 104,4 % so với kế hoạch và bằng 121,4% so với cùng kỳ năm 2020. Nộp ngân sách: 633,2 tỷ đồng, bằng 99,2% so với kế hoạch. Tiền lương của cán bộ CNVLĐ Công ty mẹ được cải thiện, tăng 8,4% so với năm 2020. Góp phần quan trọng vào kết quả sản xuất kinh doanh 2022 của toàn VICEM

hoi nghi nguoi lao dong co quan tong cong ty xi mang viet nam 1739
Đ/c Lê Nam Khánh - Tổng giám đốc VICEM phát biểu, làm rõ các nội dung của Hội nghị

Hội nghị đã thông qua báo cáo hoạt động thanh tra nhân dân năm 2021, phương hướng nhiệm vụ công tác thành tra nhân dân 2022; báo cáo công khai tài chính năm 2021, kế hoạch chi tiêu quỹ phúc lợi của Công ty Mẹ VICEM 2022; thông qua nội dung bản Thỏa ước lao động tập thể thời hạn (2022 – 2025). Hội nghị đã được nghe đồng chí Lê Nam Khánh - Tổng giám đốc phát biểu làm rõ thêm đặc điểm tình hình trong quá trình thực hiện nhiệm vụ 2021. Những khó khăn, thách thức trong việc thực hiện mục tiêu nhiệm vụ 2022; giải đáp kiến nghị từ hội nghị NLĐ các phòng ban. Hội nghị đã thảo luận, bàn các giải pháp phấn đấu hiện thắng lợi những mục tiêu nhiệm vụ 2022; bầu ban đại diện NLĐ và Ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2022-2024. Với tinh thần dân chủ, đoàn kết, đổi mới và quyết tâm cao, hội nghị NLĐ cơ quan VICEM 2022 đã thành công tốt đẹp.

Tin Văn phòng VICEM